Σκαφίδα Φωτεινή

Ειδικός Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας, Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Πραγματοποίησε τις εγκύκλιες σπουδές της στα Εκπαιδευτήρια “Λάμπου” και στα δημόσια 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Αγίας Παρασκευής. Απέκτησε το Πτυχίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού από το Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών με ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή το 1993. Έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιολογία της Άσκησης από το Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών με εξειδίκευση στην Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα το 2002. Είναι υποψήφια Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εξειδικεύθηκε περαιτέρω στην αξιολόγηση και υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ιδίως προσχολικής ηλικίας, καθώς και στην ανάπτυξη μορφών επικοινωνίας για άτομα με περιορισμούς προφορικής επικοινωνίας (αναπτυξιακές και αισθητηριακές διαταραχές).

Είναι Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από το 2006, εγγεγραμμένη στο αντίστοιχο μητρώο. Έχει πιστοποίηση στις Νέες Τεχνολογίες & ΑμεΑ, στην εξυπηρέτηση πολιτών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων, στην εμψύχωση ομάδων ΑμεΑ, στην παροχή Α’ Βοηθειών στο χώρο εργασίας κ.α. Εργάσθηκε στον ιδιωτικό τομέα από το 1993 έως το 1998 και στο Δήμο Κηφισιάς από το 1998 έως το 2001. Από το 2001 έως και σήμερα εργάζεται στη δημόσια εκπαίδευση. Υπηρετεί στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ανατολικής Αττικής, με έδρα το Κορωπί Αττικής.

Είναι επιστημονική συνεργάτιδα του Εργαστηρίου Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών. Συμμετέχει συστηματικά ως εισηγήτρια με θέματα Ειδικής Αγωγής σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια και προγράμματα μεταπτυχιακά και εξειδίκευσης, από το 2001 έως σήμερα. Επίσης, συμμετέχει σε ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα, καθώς και επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις. Έχει διατελέσει μέλος οργανωτικών επιτροπών και ομάδων στον ευρύτερο χώρο της Φυσικής Αγωγής, όπως επίσης και προπονήτρια στίβου αθλητών με αναπηρία, με εθνικές και διεθνείς διακρίσεις. Η εθελοντική της προσφορά σε καλλιτεχνικά, πολιτιστικά και επιμορφωτικά δρώμενα και εκδηλώσεις για ΑμεΑ είναι συνεχής, από το 1990 έως σήμερα.

Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με θέματα Ειδικής Αγωγής και Φυσικής Αγωγής. Έχει εκπονήσει μελέτες για το Δημόσιο σε θέματα Ειδικής Φυσικής Αγωγής. Η διδακτορική της διατριβή έχει ως θέμα την ανάπτυξη εργαλείου ελέγχου ψυχοκινητικής ανάπτυξης νηπίων με και χωρίς αναπηρία.

Είναι μέλος Δ.Σ. και υπεύθυνη Ποιότητας της ΜΚΟ “Δρω-Ανάπτυξη της Ποιότητας Ζωής των Εμποδιζόμενων Ατόμων”, που δημιουργεί δομές προσβασιμότητας για κωφά και βαρήκοα άτομα στο κοινωνικό γίγνεσθαι μέσω της νοηματικής γλώσσας. Έχει αρμοδιότητες οργάνωσης, συντονισμού και ελέγχου των εργασιών της εταιρίας για την εκπόνηση συγχρηματοδοτούμενων και αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Εκπονεί εθελοντικές δράσεις στους τομείς Εκπαίδευσης-Πολιτισμού-Επικοινωνίας/Ενημέρωσης. Εξειδικεύεται στην οργάνωση προγραμμάτων στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για Επαγγελματίες Υγείας. Είναι επίσης μέλος του Πανελληνίου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής, της Ελληνικής Εταιρίας Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής και της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής.