Αθανάσιος Καραθάνος

Ορκωτός Ελεγκτής, Partner στην «ΣΟΛ Crowe» & Μέλος Δ.Σ. του «ACFE Greece»

«Ο Κορυφαίος Έλληνας Ορκωτός Ελεγκτής και πολέμιος της Απάτης με διεθνή αναγνώριση!»


Ο Αθανάσιος Καραθάνος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1984, αλλά μεγάλωσε και ζει στη Θεσσαλονίκη. Είναι νυμφευμένος με την Ελένη Χατζηιωάννου. Ο γονείς του είναι ο Κωνσταντίνος και η Σουλτάνα Καραθάνου, μια οικογένεια με παρελθόν στο χώρο της λογιστικής και ελεγκτικής επιστήμης.

 Έχει λάβει υψηλοτάτου επιπέδου εκπαίδευση, όντας απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου MSc στην Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική του ιδίου Πανεπιστημίου, αλλά και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού Τίτλου Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Παράλληλα, έχει παρακολουθήσει πλήθος ακαδημαϊκών κι επαγγελματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό (Harvard Business School Online, ICAEW κλπ.) ενώ είναι κάτοχος διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων, όπως αυτή του Associate Chartered Accountant (ACA) και του Πιστοποιημένου Ελεγκτή Απάτης (CFE). Καθώς η απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων δε σταματάει ποτέ, από το 2020 είναι σε διαδικασία απόκτησης Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Executive MBA από το Central European University (CEU).

Σήμερα διαπρέπει ως Ορκωτός Ελεγκτής & Partner της «ΣΟΛ Crowe». Από το 2007 έως και σήμερα δραστηριοποιείται επαγγελματικά με μεγάλη επιτυχία στην κορυφαία ελληνική ελεγκτική/συμβουλευτική εταιρία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» (ΣΟΛ Crowe) ενώ από το 2015 είναι και μέτοχος-συνεταίρος (Partner) της εταιρίας, με συμμετοχή, μεταξύ άλλων, σε τακτικούς ελέγχους Ανωνύμων Εταιριών (εισηγμένων και μη) και λοιπών Επιχειρήσεων & Οργανισμών, ειδικούς ή διαχειριστικούς ελέγχους και σε παροχή συναφών υπηρεσιών (συμβουλευτικών, εκτίμησης κινδύνων κλπ.).

Εμφανίζει περιστασιακή αρθρογραφία σχετικά με το αντικείμενό του και είναι Μέλος οργανωτικής ομάδας ή και ομιλητής σε συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις, σεμινάρια σχετικών με τη λογιστική, ελεγκτική και την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης. Επίσης, είναι Μέλος Δ.Σ. του Ινστιτούτου κατά της Απάτης, μέλος της Επιτροπής Ηθικής/Δεοντολογίας του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Αγγλίας & Ουαλίας (ICAEW Ethics Standards Committee) καθώς και Μέλος σε πλήθος επαγγελματικών οργανισμών και σωματείων.

Στον ελεύθερο χρόνο που διαθέτει για τον ίδιο ασχολείται με την ιστιοπλοΐα και την ιππασία και ομιλεί άπταιστα την Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική γλώσσα.

Email: info@athanasioskarathanos.gr   Ιστοσελίδα: www.athanasioskarathanos.gr