Οδυσσέας Μελικίδης

Διευθύνων Σύμβουλος & Ιδρυτής του Ομίλου Εταιρειών «Μ. Target Group»
«Your Success is Our Target». Ο Ηγέτης της εταιρικής συμβουλευτικής

Ο Οδυσσέας Μελικίδης είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής  του Ομίλου Εταιρειών  «M. Target Group», που ιδρύθηκε στην Κύπρο το 2014 και ειδικεύεται στη συμβουλευτική επιχειρήσεων και στις υπηρεσίες φορολογικής διάρθρωσης.

Μετά την αποφοίτησή του από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη, το 2007, ο κ. Μελικίδης κατείχε διευθυντικές θέσεις σε κυπριακές και πολυεθνικές εταιρείες, και επίσης συμμετείχε σε μια σειρά επιτυχημένων ιδιωτικών έργων.

Η πρωταρχική του εστίαση ήταν πάντα στα διεθνή θέματα οικονομίας και φορολογικού σχεδιασμού, η οποία και τον οδήγησε στην ίδρυση της εταιρείας «M. Target Business Consultants Ltd» που ήταν και η απαρχή του Ομίλου «M. Target Group».

Ακολούθησε η ίδρυση των εταιρειών «Mithridates Ltd», «Simonus Consulting Ltd» και «M. Target Management Ltd.».

Έως το 2021, η «M. Target Group» αποτελούνταν από έξι κύριες εταιρείες, με γραφεία στην Κύπρο και στο Ντουμπάι που λειτουργούσαν ως σύνολο για να παρέχουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών υπηρεσιών από τη σύσταση και τη διοίκηση εταιρειών έως τη λογιστική, τη συμβουλευτική επιχειρήσεων, τη διαχείριση εγκαταστάσεων και τα αναπτυξιακά έργα.

Έτσι, σε λιγότερο από μία δεκαετία, ο Όμιλος υπό τη διαχείριση του κ. Μελικίδη, καθοδηγούμενος από το σύνθημα «Your Success Is Our Target», έχει εξελιχθεί σε μία αξιόπιστη επωνυμία, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Οι ηγετικές ικανότητες του Οδυσσέα Μελικίδη σε συνδυασμό με την προοδευτική προσέγγιση στις εταιρικές στρατηγικές και την εστίαση στη σχέση με τους πελάτες, υποστηρίζονται από εκτεταμένη εμπειρία στον διεθνή φορολογικό σχεδιασμό και στη διαχείριση κινδύνων.

Ειδικεύεται σε περίπλοκες υποθέσεις και είναι γνωστός ως συγγραφέας δημοσιεύσεων και αναλυτικών άρθρων. Επίσης, συμμετέχει τακτικά ως ομιλητής σε διεθνείς και περιφερειακές εκδηλώσεις, εμπορικές εκθέσεις και επιχειρηματικά συνέδρια.

Πέραν της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, o Οδυσσέας Μελικίδης είναι επίσης συγγραφέας λογοτεχνικών έργων και συν-συγγραφέας σεναρίων ταινιών μεγάλου μήκους.

Είναι μέλος του Ροταριανού Ομίλου Λεμεσού, του Συνδέσμου για τον ΦΠΑ Κύπρου και της Κοινοπολιτείας Club of Rome.

Στον ελεύθερο χρόνο που διαθέτει για τον ίδιο ασχολείται με τη Λογοτεχνία και τις Πολεμικές Τέχνες.

Email: melikides@mtargetgroup.com    Ιστοσελίδα: https://mtargetgroup.com/ 

 

Odysseas Melikidis

Chief Executive Officer and Founder of the M. Target Group of companies

Your Success Is Our Target”. A Global Leader in Corporate Consulting

 

Odysseas Melikidis is the Chief Executive Officer and Founder of the “M. Target Group” of companies, established in Cyprus in 2014 and specialized in business consulting and tax structuring services.

Upon graduating in 2007 from the University of Macedonia in Thessaloniki, Mr. Melikidis held various managerial positions in local and multinational companies in Cyprus as well as participated in a number of successful private projects.

His primary focus has always been on international finance and tax planning matters, which led him to establish the very first company of what was to become the future “M. Target Group”.

This first company, “M. Target Business Consultants Ltd”, was soon followed by “Mithridates Ltd”, “Simonus Consulting Ltd” and “M. Target Management Ltd”.

By 2021, “M. Target Group” was comprised of six core companies with offices in Cyprus and Dubai, working as a whole to provide a wide range of professional services, from company incorporation and administration to accounting, business consulting, facility management, and development projects.

In less than a decade, the Group under Mr. Melikidis’ management, guided by the “Your Success Is Our Target” motto, has evolved into a reputable brand with a loyal base of both local and international clientele.

Odysseas Melikidis’ leadership skills, combined with the forward-thinking approach to corporate strategies and the focus on client relationships, are backed by extensive experience in international tax planning, corporate structuring, and risk management.

He specializes in complicated cases and is known as an author of industry-specific publications and analytical articles. He also regularly participates as a speaker at international and regional events, trade fairs and business conferences.

Apart from his professional career, Odysseas Melikidis is also recognized as an author of several award-winning literary works and a co-author of full-length movie scripts.

He is Member of the Rotary Club of Limassol, Member of the Cyprus VAT Association (CYVA) and Member of Commonwealth Club of Rome.

His hobbies include Literature and Martial Arts.

Email: melikides@mtargetgroup.cominfo@mtargetgroup.com  Website: https://mtargetgroup.com/