Νικόλαος Τσιμπούκας

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελεγκτικής Εταιρείας «DFK PD AUDIT A.E.» – Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων

«Ο Διαπρεπής Ηγέτης στο Greek Auditing των μεγάλων έργων με συνεχή Αξία!»

 

Γεννήθηκε στον Πειραιά και αφού ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του, σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Πρώην Α.Β.Σ.Θ.) καθώς συμμετείχε με επιτυχία σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Έχει εργασθεί συνολικά ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (Audit Partner) για περισσότερο από 32 χρόνια σε μεγάλες Ελεγκτικές Εταιρείες όπως «Σώμα Ορκωτών Λογιστών», «ARTHUR ANDERSEN», «KPMG» και στην «DFK PD AUDIT», όπου διαπρέπει ως Πρόεδρος του Δ.Σ. Συμμετείχε εποικοδομητικά σε ελέγχους επιχειρήσεων που καλύπτουν το φάσμα όλων σχεδόν των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως Τράπεζες, Ασφαλιστικές, Εμπορικές, Βιομηχανικές, Χρηματιστηριακές, Αμοιβαία Κεφάλαια, Ναυτιλιακές Εταιρείες κ.ά. καθώς συμμετείχε επίσης σε ειδικούς ελέγχους για την εισαγωγή εταιρειών στο Χρηματιστήριο, Αυξήσεις Κεφαλαίου, και σε Συμβουλευτικά Έργα για την συγχώνευση εταιρειών, αποσχίσεις κλάδων κ.ά.

Παρουσιάζει ιδιαίτερη συμβολή ως υπεύθυνος του έργου σε πολύ μεγάλα projects όπως συγχωνεύσεις Τραπεζών, Αυξήσεις Κεφαλαίου Εισηγμένων Εταιρειών καθώς επίσης και ως υπεύθυνος Ορκωτός Ελεγκτής Ομίλων (Group Auditor).

Έχουν δημοσιευτεί διάφορα άρθρα του σε οικονομικές εφημερίδες και περιοδικά με περιεχόμενο Λογιστικών και Ελεγκτικών θεμάτων. Είναι Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Στον ελεύθερο χρόνο που διαθέτει για τον ίδιο ασχολείται με την κολύμβηση και το τένις.

Email:ntsiboukas@gmail.com,ntsiboukas@pdaudit.gr
Ιστοσελίδα: www.pdaudit.gr