Τα οφέλη και η σημασία του Who is Who - Who is Who Greece - Βιογραφίες Διαπρεπών Ελλήνων

Σε κοινωνίες με υψηλούς δείκτες κατά κεφαλήν καλλιέργειας, μία έκδοση σαν και αυτή, είναι πολύτιμο εργαλείο επιστημονικής και επαγγελματικής ενημέρωσης, αφετηρία σχέσεων κοινωνίας και δημιουργικών διαλόγων, υπεύθυνη καταγραφή του επιστημονικού, καλλιτεχνικού και επιχειρηματικού δυναμικού της χώρας.

Το έργο αυτό λειτουργεί ως ιστορικό λαογραφικό αρχείο  που δίνει εκτός των άλλων και τη δυνατότητα να δείξουμε σε αυτούς που αμφισβητούν τους Έλληνες το εξαίρετο δυναμικό των Ελλήνων που διαπρέπουν τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας.

Η μοναδικότητα στην πληροφορία η οποία χαρακτηρίζει αυτόν το πολύτιμο έργο είναι και η καινοτομία του Who is Who την οποία ακολουθούμε πιστά όλα αυτά τα χρόνια.

Η συλλεκτική αυτή έκδοση είναι ένα επικοινωνιακό εργαλείο για κάθε επαγγελματία , παρέχονται οφέλη μέσω της δημιουργίας  δικτύου  και της  ανάπτυξης  δραστηριοτήτων, διότι αναγνωρίζονται οι ιδιαίτερες ανθρώπινες επιδόσεις. Δημιουργούνται πρότυπα για τους νέους, είναι επαλήθευση για τη δημοσίευση της βιογραφίας των μελών.

Δίνεται η ευκαιρία επαφής με ομοϊδεάτες.

Αποτελεί πολύτιμο ντοκουμέντο για ιστορικές μελέτες και αναλύσεις που αφορούν στην εκτίμηση των ανθρώπινων επιδόσεων.

Τέλος ενδείκνυται ως “ευχαριστήριο  δώρο” για τα άτομα που στιγμάτισαν ιδιαίτερα  τη ζωή σας,  και τους ανθρώπους που ευγνωμονείτε , όπως και επιχειρηματικό δώρο για τους συνεργάτες σας.