Αναστάσιος Μάνος

Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας)     

«Ο Ευφυής Manager με επίκεντρο την κοινωνική μέριμνα!»


Ο Τάσος Μάνος, έχει γεννηθεί στην Αθήνα. ‘Eχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το INSEAD στη Γαλλία με υποτροφία από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και Εμπειρίκειο Ίδρυμα. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σε Engineering  Management από το Πολυτεχνείο Κρήτης και πτυχιούχος Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο ΕΜΠ, έλαβε σειρά διακρίσεων και υποτροφιών από το ΙΚΥ, το ΤΕΕ και άλλους οργανισμούς. 

Από τον Οκτώβριο του 2019 κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας). Έχει διατελέσει Διευθυντής Προμηθειών για τα Βαλκάνια για τον πολυεθνικό όμιλο LafargeHolcim  από το 2016 έως το 2018. Στη περίοδο μεταξύ 2010 και 2016, κατείχε σειρά διευθυντικών θέσεων στην εταιρεία ΑΓΕΤ Ηρακλής (μέλος του ομίλου Lafarge) μεταξύ άλλων, Γενικός Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Εξαγωγών και Κέντρων Διανομής της ΑΓΕΤ Ηρακλής , Προμηθειών καθώς και IS/IT. Ήταν μέλος της Διοικητικής Ομάδας της εταιρείας. Παράλληλα την ίδια περίοδο διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της ναυτιλιακής θυγατρικής εταιρείας ΑΝΕΗ. Στο παρελθόν έχει εργαστεί  ως Διευθυντής Έργων – Εξαγορών και Συγχωνεύσεων στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ως σύμβουλος επιχειρήσεων για τη συμβουλευτική εταιρεία BCG (The Boston Consulting Group), καθώς επίσης και Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών της PQH. Παράλληλα είναι συνιδρυτής νεοφυών επιχειρήσεων βιοϊατρικής τεχνολογίας. 

Anastasios Manos

Chief Executive Officer (CEO) of HEDNO (Hellenic Electricity Distribution Network Operator)

“The Intelligent Manager with focus on social care!”

Tassos Manos was born in Athens. He has MBA from INSEAD in France, with scholarship from Bodossaki and Empirikion Foundation, an MSc. in Engineering Management from Technical University of Crete and BA/MA in Naval Architecture & Marine Engineering from National Technical University of Athens (NTUA). During his studies at  NTUA, he has received distinctions and scholarships from State Scholarship Foundation, Technical Chamber of Greece, and other Institutions.

Tassos is holding the CEO position for HEDNO (Hellenic Electricity Distribution Network Operator) since October 2019. In the past, he has held the position of Head of Procurement Balkans for LafargeHolcim Europe between 2016 and 2018. During the period 2010 and 2016, he has held a series of Executive and Managerial positions for Heracles GCCo (member of Lafarge Group), among others Tassos was General Manager responsible for Logistics, Exports, Distribution Terminals, Procurement and Group IS/IT. Tassos was member of the Executive Committee of the Company. In parallel during the same period, he has held the position of Managing Director of Shipping Subsidiary ANEH. In the past he has worked as Project Manager for Mergers & Acquisitions and Business Development for Public Power Company Renewables, as Consultant for BCG (The Boston Consulting Group). Also he has held the position of COO at PQH S.A. In parallel he has co-founded startups in medical device industry.