Ασημάκης Ταμουραντζής (PhD)

Οικονομολόγος και Διδάκτωρ Οικονομικών, Εντεταλμένος Διδασκαλίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Καθηγητής στην Πυροσβεστική Ακαδημία

«Ο επαγγελματίας Οικονομολόγος με φλογερή ευελιξία και συνέπεια!»


Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978 και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο 7ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και συνέχισε με Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Διεθνή Πολιτική Οικονομία (Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών) και την Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – ΑΣΟΕΕ), με διάκριση Υποτροφίας Αριστείας, από το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Δ.Ε.Ο.Σ.).Διαθέτει πολυάριθμες Ακαδημαϊκές επιμορφώσεις στα επιστημονικά πεδία, των Δημόσιων Οικονομικών (Πανεπιστήμιο Οξφόρδης), των Διεθνών Οικονομικών (Πανεπιστήμιο Stanford και Πανεπιστήμιο Leiden) και των Ευρωπαϊκών Σπουδών (Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας) και έχει δραστηριοποιηθεί ερευνητικά στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).

Ο Ασημάκης Ταμουραντζής είναι Οικονομολόγος και Διδάκτωρ Οικονομικών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου ολοκλήρωσε με Άριστα την Διδακτορική του Διατριβή στις Μακροοικονομικές Ανισορροπίες και την Ανταγωνιστικότητα στην Ευρωζώνη. Είναι Συγγραφέας του βιβλίου: «Οικοδομώντας μια Ατελή Νομισματική Ένωση» (2019 – Εκδόσεις Επίκεντρο) και του υπό – Έκδοση βιβλίου: «Οικονομική Πολιτική & Διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη». Είναι Εντεταλμένος Διδασκαλίας στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο Τμήμα: Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στο Τμήμα: Δημόσιας Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και είναι Καθηγητής στην Πυροσβεστική Ακαδημία και έχει διδάξει και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ακολούθως, αποτελεί μέλος του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Επιπλέον, διαθέτει μια δεκαοκταετή επαγγελματική πείρα σε Διευθύνσεις/Τμήματα Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανωνύμων Εταιρειών, Τραπεζών και Πολυεθνικών Επιχειρήσεων, τόσο στον Ιδιωτικό, όσο και στον Δημόσιο Τομέα και είναι αξιολογητής των δράσεων κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Διαθέτει πολύ καλή γνώση της Φορολογικής και της Εργατικής Νομοθεσίας. Καθώς επίσης, διακρίνεται από αποτελεσματική οργάνωση και προγραμματισμό εργασίας, πρωτοβουλία και προσανατολισμό στα αποτελέσματα, ικανότητες επίγνωσης, κατανόησης και επίλυσης προβλημάτων, αποδοτικότητα, ευελιξία, συνέπεια, φιλομάθεια και επαγγελματισμό.

Εργασίες του έχουν παρουσιασθεί σε διεθνή Συνέδρια και κείμενά του έχουν δημοσιευτεί ή πρόκειται να δημοσιευτούν, σε Ελληνικά και Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και σε Ελληνικούς και Διεθνείς Συλλογικούς Τόμους. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα, επικεντρώνονται στην Διεθνή και την Ευρωπαϊκή Μακροοικονομική Ανάλυση, τα Δημόσια Οικονομικά και στον σχεδιασμό της Οικονομικής και της Κοινωνικής Πολιτικής της Ευρωζώνης. Η διδακτορική του διατριβή δημοσιεύτηκε με τον τίτλο: «Προσδιοριστικοί Παράγοντες Μακροοικονομικών Ανισορροπιών στις Οικονομίες της Ευρωζώνης. Η περίπτωση του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών (ΙΤΣ) και το πλαίσιο Ανταγωνιστικότητας του Ευρωπαϊκού Νότου», Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών (2016).

Έλαβε υποτροφία Αριστείας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Πραγματοποίησε ακαδημαϊκή έρευνα στο Κέντρο Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας (A.C.I.P.E.) του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.).  

Είναι Μέλος του Μητρώου Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (Ινστιτούτο Εργασίας/ΓΣΕΕ), Μέλος του Μητρώου Αξιολογητών, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ (Τομείς: Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και Μέλος του Μητρώου Συνεργατών και Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Ομιλεί άπταιστα την Αγγλική Γλώσσα.

Email: asimakis@aua.gr

Ιστοσελίδα: https://www2.aua.gr & https://w1.aua.gr/poa/