Κωνσταντίνος Πιλάλης

Π. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και Διευθύνων Σύμβουλος στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε).

Απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.) και κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π.) και του εξωτερικού (Aberdeen και Centre D’ Etudes Diplomatiques and Strategiques – C.E.D.E.S) στα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα και στις Στρατηγικές- Διπλωματικές σπουδές αντίστοιχα. Πιό αναλυτικά: Το έτος 1983 αποφοίτησε από την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Το 1984 έλαβε το δίπλωμα του Αλεξιπτωτιστή Στατικού Ιμάντα, το 1988 του Υποβρύχιου Καταστροφέα, το 1994 του Αλεξιπτωτιστή Ελευθέρας Πτώσεως, το 1996 του Αρχηγού Ρίψεων Αλεξιπτωτιστών Στατικού Ιμάντα και το 1997 του Αρχηγού Ρίψεων Αλεξιπτωτιστών Ελευθέρας Πτώσεως.

Το 2000 έλαβε πτυχίο Επιτελούς από την Ανωτάτη Σχολή Πολέμου. Το 2001 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στην Στρατηγική Ανάλυση και Χειρισμό-Επίλυση Κρίσεων (Conflict Resolution and Crisis Management) στο ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών (Scottish Center for International Security, University of Aberdeen in association with the Foundation for Mediterranean Studies) και παράλληλα έλαβε το Πτυχίο του Διακλαδικού Επιτελούς Άμυνας από την Διακλαδική Σχολή Επιτελών Άμυνας. Ακολούθως, παρακολούθησε επιχειρησιακές εκπαιδεύσεις σε Σχολεία του ΝΑΤΟ. Το 2002 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στις Διπλωματικές-Στρατηγικές Σπουδές (Diplome De Fin De Cycle D’Enseignement Diplomatique Superieur). Το 2007 έλαβε το πτυχίο Επιτελούς Εθνικής Άμυνας στις Αμυντικές και Στρατηγικές Σπουδές από τηνΣχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) και το 2008 ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΒΑ) στα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα στη Κατεύθυνση Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής (Ε.Μ.Π).

Από το 1984 υπηρέτησε σε Διοικητικές/Διευθυντικές και Επιτελικές θέσεις υψηλής επιχειρησιακής ευθύνης στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις (Ειδικές Δυνάμεις, ΓΕΣ, ΓΕΕΘΑ), υπεύθυνος για χειρισμό θεμάτων διοίκησης, οργάνωσης, ασφάλειας, εκπαίδευσης, σχεδίασης ασκήσεων/επιχειρήσεων και διοικητικής μέριμνας, καθώς και σε Επιτελικές θέσεις στο Διακλαδικό Επιχειρησιακό Στρατηγείο και στο Κέντρο Ανάλυσης και Διδαγμάτων του ΝΑΤΟ, στη Λισσαβώνα της Πορτογαλίας, όπου του δόθηκε η ευκαιρία, πέραν της ευρύτερης επαγγελματικής του κατάρτισης, να ζήσει με την οικογένειά του σε μια ιστορική πόλη/Χώρα, σε ένα εξαιρετικό διεθνές περιβάλλον και να συνάψει άριστες και φιλικές σχέσεις με αξιωματικούς Κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, αλλά και με κατοίκους της τοπικής κοινωνίας. Αποστρατεύθηκε ως Ανώτατος Αξιωματικός.

Διορίσθηκε με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος στην Εταιρεία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) στις 14 Μαρτίου του έτους 2012, της μεγαλύτερης Αμυντικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, αποκλειστικού προμηθευτή των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε όπλα, οπλικά συστήματα και πυρομαχικά. Επίσης, η εταιρεία συμμετέχει με πρωταρχικό ρόλο σε διεθνείς συμπαραγωγές και συνεργασίες. Η επιλογή και ο διορισμός του έγινε στη κρισιμότερη περίοδο της εταιρείας με σκοπό την εξυγίανση και την επανεκκίνησή της, πάνω σε μια υγιή βάση αξιοκρατίας, διαφάνειας, χρηστής διοίκησης και ενδυνάμωσης του τεχνολογικά άρτια καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, όπου η υψηλή εξειδίκευση, αφοσίωση, εμπιστοσύνη και προσήλωση συνέβαλαν αναμφίβολα στην εδραίωσή της στην Ελληνική και Διεθνή αγορά.

Η επαγγελματική πορεία μέχρις το σημείο αυτό υπήρξε εξαιρετική και με σημαντικούς σταθμούς καριέρας: Από το 2000 έως το 2001 υπήρξε Διευθυντής Διοικητικής Μέριμνας Σχηματισμού Ειδικών Δυνάμεων. Από το 2001 έως το 2002 διετέλεσε Διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών. Από το 2002 έως το 2004 ήταν Επιτελής Αξιωματικός Μικτής Επιχειρησιακής Διοικητικής Μέριμνας στο Κέντρο Ανάλυσης και Διδαγμάτων του ΝΑΤΟ.
Το διάστημα 2004-2006 ανέλαβε χρέη Διοικητή Μοίρας Αλεξιπτωτιστών και 2007-2008 Διευθυντής Τμήματος Ειδικών Επιχειρήσεων στο ΓΕΕΘΑ.
Τέλος, από το 2008 έως το 2011 υπήρξε Διευθυντής Κέντρου Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟικού Διακλαδικού Επιχειρησιακού Στρατηγείου της Λισσαβώνας.

Διαθέτει 5ετή εμπειρία εργασίας και διαμονής σε πολυεθνικό περιβάλλον στο πλαίσιο της υπηρέτησής του σε Στρατηγεία του ΝΑΤΟ . Συνέταξε διατριβές και μελέτες, όπως: “Ηγεσία, διευθυντική και επικοινωνιακή Στρατηγική με ιδιαίτερη αναφορά στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων”, “Η αεροπορική υπεροχή ως παράγοντας διπλωματίας”, “Στρατιωτική διπλωματία και τρόποι εφαρμογής της”, “Σύγχρονοι μέθοδοι Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων και Τρόποι εφαρμογής τους”, “Ο ρόλος του ΝΑΤΟ στην επίλυση κρίσεων”, “Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων, Σύνθεση-Ανάπτυξη-Δυνατότητες-Αποστολές”.

Κατά τη διάρκεια της επιτυχούς καριέρας του, πέραν των προβλεπομένων σε κάθε βαθμό απονεμηθέντων ηθικών αμοιβών, του απενεμήθη έπαινος από το Διοικητή του ΝΑΤΟικού Διακλαδικού Επιχειρησιακού Στρατηγείου της Λισσαβώνας για την αξιέπαινη προσφορά και υποδειγματική απόδοση, ως Διευθυντής του Κέντρου Επιχειρήσεων.

Η βιογραφία του κ. Πιλάλη φιλοξενείται στις σελίδες της 7ης έκδοσης του Who is Who που κυκλοφόρησε το 2012.