Μπότσιου Κωνσταντίνα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας & Διεθνούς Πολιτικής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της. Είναι αριστούχος του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1991), έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Tόbingen της Γερμανίας, επίσης με άριστα (1999). Διετέλεσε ειδική επιστήμων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1999 έως το 2002, όπου δίδαξε μαθήματα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Διεθνών Σχέσεων, και λέκτορας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο ίδιο Τμήμα από το 2003 έως το 2008. Από το 2008 είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας και Διεθνούς Πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ακόμη έχει διδάξει στο διεθνές αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Southeast European Studies” του Πανεπιστημίου Αθηνών (2000-2007), στα διεθνή σεμινάρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων στα American Studies Seminars του ΙΔΙΣ και του Αμερικανικού Κολλεγίου Deree (από το 2000), στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών (2005-2007). Έχει διατελέσει αναπληρώτρια διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου “Jean Monnet” του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Από το 2001 έως το 2009 ήταν διευθύντρια Εκδόσεων και από το 2009 είναι γενική διευθύντρια του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής. Διετέλεσε επίσης μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

H βιογραφία της κ. Μπότσιου φιλοξενείται στις σελίδες της 4ης έκδοσης του Who is Who που κυκλοφόρησε το 2009 μέχρι και σήμερα.