Σωτηρόπουλος Χ.

Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο Ζ’ Γυμνάσιο Παγκρατίου. Έλαβε Πτυχίο Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (1964). Ενεγράφη στους “επί διδακτορία φοιτητάς” του Institut Catholique de Paris, όπου και παρακολούθησε για ένα χρόνο (1968-69) τα Σεμινάρια των Καθηγητών Jean Danielou καί Boris Bobriskoy και παρουσίασε δύο εργασίες με θέματα: α) Eucharistie et dιification d’ aprθs saint Maxime le Confesseur et Nicolas Cabasilas και β) L’ eucharistie d’ aprθs saint Irenιe et saint Gregoire de Nysses. Το 1969 ενεγράφη στην Ιcole Pratique des Hautes Ιtudes, Vθme Section de Sciences Religieuses (1969-72) και παρακολούθησε τις παραδόσεις των Καθηγητών Jean Gouillard (Christianisme Byzantin et Slave), Oscar Coullmann (Nouveau Testament) και Jean Irigoin (Paleographie, Histoire et critique des Textes). Κατ’ αυτή την τριετία ενεγράφη στους “επί διδακτορία φοιτητάς” της Facultι des Lettres et des Sciences Humaines de la Sorbonne, υπό την διεύθυνση της Καθηγήτριας Marguerite Harl και του Καθηγητού JeanGouillard, αναλαμβάνοντας ως θέμα διδακτορικής διατριβής: “Κριτική έκδοσις της Μυσταγωγίας του αγίου Μαξίμου του Ομολογητού”. Ακολούθησε πανεπιστημιακή σταδιοδρομία. Δίδαξε τα μαθήματα Παλαιογραφία, Εκκλησιαστική Γραμματολογία από τον Θ’ αιώνα, Θεολογική Γραμματεία Μέσων Χρόνων και έκδοση σχετικών κειμένων, Κριτική κειμένου, Νηπτική Θεολογία, Πατερική Θεολογία, Μυσταγωγικά Κείμενα, Ειδικά Θέματα Θεολογίας Μαξίμου του Ομολογητού. Διετέλεσε: Αναπληρωτής πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας (1999-2001). Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας (2003-2005). Παρουσιάζει εκτενές συγγραφικό έργο: “Η Μυσταγωγία του αγίου Μαξίμου του Ομολογητού”, “La Mystagogie de saint Maxime le Confesseur”, “Ιωάννου Στ’ Καντακουζηνού, Κατά Ιουδαίων λόγοι εννέα”, “Συμεών ο Νέος Θεολόγος” κ.α. Διετέλεσε μέλος πολλών επιτροπών του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Εκκλησιαστικής Παιδείας της Εκκλησίας της Ελλάδος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

H βιογραφία του κ. Σωτηρόπουλου φιλοξενείται στις σελίδες της 5ης έκδοσης του Who is Who που κυκλοφόρησε το 2010 μέχρι και σήμερα.