Βλάσσης Aγτζίδης

Διδάκτωρ σύγχρονης Ιστορίας, Μαθηματικός

Έχει τιμηθεί με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για τη συγγραφή της “Ιστορίας της ελληνικής διασποράς στα βορειοανατολικά παράλια του Εύξεινου Πόντου”, 1995, καθώς και δύο φορές με Εύφημο Μνεία από το Υπουργείο Εξωτερικών για τον απεγκλωβισμό των Ελλήνων της Αμπχαζίας από την εμπόλεμη περιοχή (1993) και τη συγκρότηση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) το 1996. Εργάστηκε από το 1982 έως το 1990 σε εταιρείες ως αναλυτής προγραμματιστής. Από το 1990 έως το 2011 εργάστηκε στην Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, ΥΠΕΞ, για το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Έχει δώσει πάμπολλες διαλέξεις, ομιλίες σε πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα. Συνεργάζεται με διάφορους ιστορικούς και εθνικοτοπικούς φορείς. Εστιάζεται κυρίως στα θέματα, ελληνικές κοινότητες στην Σοβιετική Ένωση, η μετάβαση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στον Έθνος-Κράτος, όπως και σε ζητήματα της Μ. Ανατολής και Πόντου καθώς και της ελληνικής διασποράς. Έχει εκδώσει 10 βιβλία σε θέματα ιστορικού και κοινωνικού περιεχομένου.