Βασίλης Βασιλειάδης

Διευθυντής Εκπαίδευσης στην ΟΤΕacademy, Eκπαιδευτής, Πληροφοριακός.

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Portsmouth Computer Science. Έχει εκπαιδευτεί και είναι κάτοχος πιστοποιήσεων όπως το Gender Management από τη Haim Group, Customer Experience Practitioner,
Power Base Selling από την Holden International, Selling Strategy από την Infomentis, Leadership από την Ken Blanchard και Coverdale, Neuro-Linguistic Programming.

Κατέχει δίπλωμα Ψυχοδραματιστή από την Hellenic Assosciation of Group Analysis & Psychotherapy σε συνεργασία με την FEPTO – The Federation of European Psychodrama Training Organizations.
Ξεκίνησε την επαγγελματική του δραστηριότητα στην συνεργαζόμενος με τον Γ. Χαχλάκη, τον οποίο και θεωρεί εως σήμερα καθοδηγητή του σε πρότυπα αξιών 1996-98, εργάστηκε ως υπεύθυνος μεγάλων λογαριασμών στην Πουλιάδης & Συνεργάτες 1998-00, σε διάφορες διευθυντικές θέσεις στην Hewlett Packard 2000-03 και στην ORACLE Hellas 2003-04, συνεργάστηκε με την Data Wase ως εταίρος 2005, έκτοτε δραστηριοποιείται στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης & ανάπτυξης στην OTEAcademy. Διδάσκει ως εκπαιδευτής εκπαιδευτών και είναι εισηγητής σεμιναρίων.

Στόχος του είναι η αφύπνιση της ελληνικής συνείδησης για συνεργασία και συνύπαρξη στον ευρύτερο επαγγελματικό και κοινωνικό χώρο. Πιστεύει ότι μέσα από την αυτογνωσία μπορεί ο κάθε άνθρωπος να εξελιχθεί και να κατακτήσει το επίπεδο ζωής που ονειρεύεται για τον εαυτό του, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Αρθρογραφεί κατά διαστήματα κυρίως για θέματα αυτογνωσίας και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

Η βιογραφία του κ. Βασιλειάδη φιλοξενείται στις σελίδες της 7ης έκδοσης του Who is Who από το 2012 μέχρι και σήμερα.