Μπαμπινιώτης Γεώργιος

mbambiniotis Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Αποφοίτησε από το 9ο Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών. Σπούδασε Φιλολογία στην Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστημίου Αθηνών απ’ όπου έλαβε το πτυχίο του το 1962. Υπήρξε υπότροφος τού Ι.Κ.Υ. καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών του. Το 1969 έγινε διδάκτωρ τής Φιλοσοφικής Σχολής.  Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές (ως υπότροφος τής DAAD και τής “Alexander von Humboldt Stiftung”) στην Γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο τής Κολωνίας με ειδίκευση στη θεωρία τής γλώσσας και στις σύγχρονες μεθόδους αναλύσεως τής γλώσσας.

Έχει διατελέσει Ομότιμος και Επίτιμος Καθηγητής τής Γλωσσολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1973 ως το 2006, Πρόεδρος τού Εθνικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τού Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, Πρόεδρος τού Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, Πρύτανης τού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2000 ως το 2006 και Πρόεδρος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων). Ακόμα είναι μέλος του Δ.Σ. Ωνασείου.

Είναι τακτικό μέλος τής “European Academy of Sciences and Arts”(Salzburg), τής Μόνιμης Διεθνούς Επιτροπής Γλωσσολόγων (CIPL), είναι Πρόεδρος τής Γλωσσικής Εταιρείας των Αθηνών, τακτικό μέλος τής Societas Linguistica Europaea, τακτικός συνεργάτης τής εφημερίδας «Το Βήμα» (επιστημονικές επιφυλλίδες). Διετέλεσε Πρόεδρος τού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου τής Ελλάδος, μέλος τής Επιτροπής Εκδόσεως τής Εγκυκλοπαίδειας «Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα» και τής θεματικής Εγκυκλοπαίδειας τής Εκδοτικής Αθηνών (Γλωσσολογία).

Αποτελεί έναν από τους εισηγητές τής Σύγχρονης (Μοντέρνας) Γλωσσολογίας στην Ελλάδα. Είναι δε από τους πρώτους που δίδαξαν τις σύγχρονες μεθόδους αναλύσεως τής γλώσσας, τις οποίες και εφήρμοσε σε αναλύσεις τής δομής τής αρχαίας και τής νέας ελληνικής γλώσσας. Επέμεινε στον τρόπο διδασκαλίας τής μητρικής γλώσσας βάσει τής επικοινωνιακής μεθόδου συνδυασμένης με τη γραμματική και τη σύνταξη (δομολειτουργική προσέγγιση). Ασχολήθηκε συστηματικά με τη λεξικογραφία. Καρπός τής ενασχόλησής του με τα αντικείμενα αυτά είναι το «Λεξικό τής Νέας Ελληνικής», «Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο», «Μικρό Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας», «Ορθογραφικό Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας» και σε συνεργασία με τον Χ. Κλαίρη η «Γραμματική τής Νέας Ελληνικής. Δομολειτουργική–Επικοινωνιακή», ακόμα η «Συνοπτική Γραμματική τής Νέας Ελληνικής. Δομολειτουργική-Επικοινωνιακή».

Εκδότης τού περιοδικού «Γλωσσολογία», Διευθυντής τής σειράς «Γλώσσα-Κείμενο-Επικοινωνία».