Μαβή Όλγα

Πρόεδρος της AIESEC HELLAS

maviΈλκει την καταγωγή της από την Καβάλα και την Αθήνα, με απώτερη από το Ορτάκιο Μ.Ασίας και το Λευκοχώρι Αρκαδίας. Έκανε τις εγκύκλιες
σπουδές της στο Waldhff School Mannheim, στα εκπαιδευτήρια Ελληνική Παιδεία, Ελληνογερμανική Αγωγή, αποφοίτησε από το Λύκειο Παπάγου. Είναι φοιτήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Παράλληλα με τις σπουδές της είναι μέλος της AIESEC HELLAS κατέχοντας διάφορες θέσεις. Τ0 2013 διατελεί πρόεδρος του οργανισμού. Κατά την περίοδο της προεδρίας της προγραμματίζεται η συμμετοχή 700 ατόμων που θα φύγουν ή θα έρθουν στην Ελλάδα με σκοπό την εμπειρία τους σε κοινωνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες. Συμμετέχει ως
προσκεκλημένη ομιλήτρια για σχετικά θέματα σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια.

“Στα πλαίσια της AIESEC Greece, υλοποιούνται προγράμματα για φοιτητές, με στόχο την πρακτική εμπειρία τους στο εξωτερικό αναπτύσσοντας τις ηγετικές τους ικανότητες καθώς και την κοινωνική δράση τους. Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 1948 με έδρα το Ρότερνταμ Ολλανδίας ενώ στην Ελλάδα υπάρχει από το 1956 και σήμερα λειτουργεί σε 113 χώρες, με διεθνή διοίκηση και στόχο την μεγιστοποίηση των ανθρωπίνων δυνατοτήτων με ειρηνικούς σκοπούς, την μάθηση στην πράξη και την κοινωνική συμμετοχή σε παγκόσμια ζητήματα.