ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Σαραφίδης Νίκος

Επιχειρηματίας Με σεβασμό στο περιβάλλον! Πρόκειται για μια από τις πλέον καινοτόμες επιχειρήσεις που σέβονται το περιβάλλον, τη Scooterise. Η βιώσιμη μετακίνηση είναι το…

Σκαρπίδης Νικόλαος

CEO Internaftiki Με διακρίσεις και επιτεύγματα! Έχει αναπτύξει επιχειρηματική δράση, ίδρυσε την  ΙΝΤΕΡΝΑΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και έχει λάβει πλήθος διακρίσεων στο  χώρο της ναυτιλίας.  Γεννήθηκε…

Βαρουφάκης Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) – Πρόεδρος της “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” – Επίτιμος Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο…