Βλαστός Θάνος

GR0800461_VLASTOS_THANOS_TRUEΚαθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Συγκοινωνιολόγος, Αρχιτέκτων μηχανικός Ε.Μ.Π., Πολιτικός μηχανικός Ε.Τ.P. Παρισιού

Έκανε τις εγκύκλιες σπουδές του στα Εκπαιδευτήρια Παπαϊωάννου και αποφοίτησε από την Λεόντειο Σχολή. Απέκτησε το δίπλωμα της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου το 1977, το δίπλωμα πολιτικού μηχανικού από την Εcole Speciale des Travaux Publics του Παρισιού το 1979, με σειρά αποφοίτησης: στην πρώτη δεκάδα μεταξύ 130 σπουδαστών. Απέκτησε ακόμη το Certificat des Etudes Supιrieures aux “Infrastructures et Transports”, από την Ecole National des Ponts et Chaussees του Παρισιού (Grande Ecole) to 1981, με άριστα. Ανακηρύχθηκε διδάκτωρ από το Κρατικό Πανεπιστήμιο Λιέγης – Βελγίου, Facultι des

Sciences Appliquιes το 1983, με τίτλο “Architecture du mouvement urbain”. Έγινε δεκτή με “τη Μεγαλύτερη Διάκριση” (“La plus grande distinction”).

H κριτική Επιτροπή απετελείτο από οκτώ Καθηγητές από Πανεπιστήμια του Βελγίου και της Γαλλίας

Πλήθος μελετών του έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά διεθνή και ελληνικά περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων, στον έντυπο και περιοδικό τύπο κ.α. Συγγραφέας και συνσυγγραφέας σειράς ξενόγλωσσων και ελληνικών βιβλίων σε σχετικά θέματα, μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού του Ε.Μ.Π.

“Πυρφόρος” (1992 έως και σήμερα). Είναι κριτής ή αξιολογητής σημαντικών επιστημονικών εκδόσεων και ερευνητικών προγραμμάτων .

Υπότροφος από τη γαλλική κυβέρνηση τα διαστήματα 1977-78, 1978-79, από τη βελγική κυβέρνηση από το 1979 έως και το 1982, από το Πανεπιστήμιο Λιέγης το διάστημα 1982–83, από το German Marshall Fund για επίσκεψη δύο εβδομάδων στις ΗΠΑ και συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων σε θέματα περιορισμού της ρύπανσης και των άλλων επιπτώσεων της κυκλοφορίας το 1990. Έχει βραβευτεί και διακριθεί κατ’ επανάληψη από φορείς και ιδρύματα για το επιστημονικό του έργο. Είνα μέλος του Δ.Σ. του Δικτύου πόλεων “CAR FREE CITIES – NETWORK FOR A NEW

MOBILITY CULTURE”, ως εκπρόσωπος της Αθήνας από το 1995 έως και σήμερα. Ήταν Αντιπρόεδρος του Δικτύου για το διάστημα 1996-97

Μέλος του ΤΕΕ και των Συλλόγων Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, Επίτιμο μέλος της Ένωσης Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Λιέγης αντιπρόεδρος της ΜΚΟ “ε.π.ι.β.α.τη.ς” – “Ένωση πολιτών για την ισχυροποίηση, βελτίωση, αναβάθμιση της συγκοινωνίας -δίκτυο για τη δημόσια συγκοινωνία και τη βιώσιμη κινητικότητα”, επιστημονικός υπεύθυνος του “Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για τη Βιώσιμη Κινητικότητα και Το Ποδήλατο.