Ασιδέρη Δήμητρα

Πρόεδρος Δ.Σ. του Φάρου Τυφλών Ελλάδος

Έλκει την καταγωγή της από την Μυτιλήνη. Έκανε τις εγκύκλιες σπουδές της στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο – Οίκο Τυφλών Καλλιθέας 1948-54, ειδικά μαθήματα (Αγγλικά, Διόρθωση Βιβλίων Braille – Χειροτεχνήματα) 1954-56, στο Οκτατάξιο Γυμνάσιο Αιγάλεω 1956-62 και στη Σχολή Τηλεφωνικής – Φάρος Τυφλών Ελλάδος 1959-60. Εργάστηκε ως τηλεφωνήτρια στην Τράπεζα Ελλάδος το 1960, υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών & Μέλος Δ.Σ. 1980-85, παρουσίασε εκπόνηση ΕΟΚικών Προγραμμάτων στο Σώμα Ελληνίδων Οδηγών για κατασκηνώσεις παιδιών με ειδικές ανάγκες με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για θέματα ΑΜΕΛ 1985-94. Διετέλεσε διευθύντρια του Φάρου και υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκπαιδεύτρια Braille (αγγλικών, ελληνικών) και υπεύθυνη του Μουσείου Αφής 1994-2010. Από το 2010 έως σήμερα είναι πρόεδρος του Δ.Σ. του Φάρου Τυφλών Ελλάδος. Έχει συμμετάσχει σε πάμπολλα συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και σε ημερίδες με θέματα την επαγγελματική αποκατάσταση τυφλών, την προσβασιμότητα πολιτιστικών χώρων, εκπαιδευτικά προγράμματα για άτομα με προβλήματα όρασης, η τρίτη ηλικία, κ.α.

H βιογραφία της κ. Ασιδέρη φιλοξενείται στις σελίδες της 7ης έκδοσης του Who is Who που κυκλοφόρησε το 2010 μέχρι και σήμερα.