Τζάνη Μαρία

Καθηγήτρια του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το 1964 τελείωσε το οκτατάξιο γυμνάσιο Αγρινίου (σημαιοφόρος του σχολείου της). Το 1964 εισάγεται στη Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στο τμήμα κλασικής φιλολογίας, πήρε το πτυχίο της με βαθμό Λίαν Καλώς. Μεταπτυχιακό στην κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο London school of Economics. Μεταπτυχιακό στο τμήμα Παιδαγωγικής Ψυχολογίας στη Σορβόννη (Paris V, Rene Descartes). Τίτλος διατριβής “Σχολική επιτυχία & κοινωνικό περιβάλλον στην Ελλάδα”. Η διατριβή έλαβε παμψηφεί Άριστα.

Το 1979-80 αναπληρώτρια καθηγήτρια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (όπου δίδασκε Κοινωνιολογία και Κλασσική Φιλολογία). 1981-82 Καθηγήτρια Δευτ/θμιας Εκπαιδεύσεως και παράλληλα Επιστημονικός συνεργάτης στον τομέα της Πειραματικής Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας στο Παν/μιου Αθηνών έως το 1985. 1983-86 Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Παιδείας, Φιλοσοφίας της Παιδείας και Γενικής Διδακτικής στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες Μαρασλείου και Ραλλείου. 1986-88 Λέκτορας στο Παν/μιο Ιωαννίνων. 1988-93 Επίκουρος Καθηγήτρια στο Παν/μιο Αθηνών.1993-99 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παν/μιο Αθηνών. 1999 έως σήμερα Καθηγήτρια στο Παν/μιο Αθηνών. Επίσης έχει επί σειρά ετών διδάξει σε προγράμματα μετεκπαιδεύσεως εκπαιδευτικών και των 2 βαθμίδων. Εισήγαγε και δίδαξε επί σειρά ετών στην Ακαδημία Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας το μάθημα “Ο Κοινωνικός ρόλος των σωμάτων ασφαλείας”. Επίσης έχει συμμετοχή σε πολλά ερευνητικά προγράμματα: Δημιούργησε & διευθύνει το εργαστήριο στο ΠΤΔΕ του Παν/μιου Αθηνών, με τίτλο “Βιοφυσικό Περιβάλλον: Νευροεπιστήμονες και μάθηση”. Επιστημονική Υπεύθυνος στο έργο “Εφαρμογή Προτύπου διαρκούς αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος”. Επιστημονική Υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα “Το ελληνικό μέτρο-μια κωδικοποιημένη μορφή του σύμπαντικού Νόμου-Εφαρμογές στη διδακτική της Αγωγής στην Α’ βάθμια εκπαίδευση”. Ανάπτυξη συστήματος διδασκαλίας με τεχνολογίες πολυμέσων “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” που αποτελεί μια ολοκληρωμένη υπολογιστική πλατφόρμα ανάπτυξης διδακτικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών. Έρευνα με τίτλο “Το σοκ του μέλλοντος” που αναφέρεται στη επίδραση σε κοινωνικές ομάδες αποστερημένων περιοχών, ορεινών και νησιωτικών, από τη βίαιη εισαγωγή των Νέων τεχνολογιών,σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Ινστιτούτο Επεξεργασίας λόγου (ΙΕΛ) στην Ελλάδα. Έρευνα με θέμα “Διάγνωση της αποτελεσματικότητας του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και δημιουργία μοντέλου μόνιμης αξιολόγησης του” σε συνεργασία με τον καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών του Παν/μιου Ιωαννίνων Δρ Θεόδωρο Μπόλη. Ψυχοπαιδαγωγική στήριξη, εποπτεία και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού και των αποτελεσμάτων εφαρμογής των έργων ΕΛΠΗΝΩΡ, ΝΑΥΣΙΚΑ & ΛΑΕΡΤΗΣ στα πλαίσια ενέργειας ΟΔΥΣΣΕΙΑ με αναθέτουσα αρχή το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Συνεργάζεται με Ευρωπαϊκά Παν/μια για το πρόγραμμα Socrates. Επιπλέον συμμετέχει στο πρόγραμμα Leonardo da Vinci ως εθνικός εταίρος για το πιλοτικό σχέδιο “Μεθοδολογία για εμψυχωτές και υποστηριχτές κοινότητας για τη στήριξη ατόμων κοινωνικά και επαγγελματικά αποκλεισμένων”. Μετέχει σε πρόγραμμα με θέμα “A Sokrates Thematik Network” το οποίο έχει σχέση με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Έχει υλοποιήσει προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και κοινωνικού αποκλεισμού του ΕΚΤ (1994-96) ως επιστημονικός υπεύθυνος σε θέματα περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και επαγγελματικής κατάρτισης. Συμμετείχε σε 2 προγράμματα καταπολέμησης του αποκλεισμού του ΕΚΤ (Άνοιξη 1996). Έχει αναλάβει εκπόνηση μελετών για το ΥΠ ΕΠΘ,ΥΠΕΧΩΔΕ. ΓΓ Νέας Γενιάς, ΚΕΣΠΥ, Δήμους κα. Είχε την ευθύνη της ψυχοπαιδαγωγικής στήριξης μοντέλου διδασκαλίας μέσω Πολυμέσων για λογαριασμό του Παν/μιου Αθηνών με συγχρηματοδότηση ιδιωτικών φορέων (HI-TECH) και σε πιλοτικά προγράμματα με ίδιο αντικείμενο χρηματοδοτούμενα από το ΕΚΤ. Έχει χρηματίσει εμπειρογνώμων στην Επιτροπή Οικονομικών και κοινωνικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής κοινότητας, σε ζητήματα Κοινωνικά, Πολιτισμού & Εκπαίδευσης. Σε συνεργασία με το τμήμα Πληροφορικής του Παν/μιου Αθηνών εκπόνησε το μοντέλο διδασκαλίας “Classroom Organization for History Lesson”. Έχει εκπονήσει επιστημονικές μελέτες, όπως “Η φιλοσοφία και η μεθοδολογία διδασκαλίας και Αγωγής του Ολοήμερου Σχολείου”, η οποία εγκρίθηκε προς εφαρμογή απο το Υπουργείο Παιδείας και ήταν Υπεύθυνος για το σχεδιασμό και υλοποίηση της Πιλοτικής εφαρμογής του θεσμού του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου σε 28 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα. Διετέλεσε επιστημονικός σύμβουλος της διδασκαλικής ομοσπονδίας Ελλάδος. Είναι υπεύθυνη της κατεύθυνσης μεταπτυχιακών σπουδών “Κοινωνιοβιολογία Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση”. Προΐστατο της Επιτροπής για την επαναφορά της διδασκαλίας των αρχαίων Ελληνικών στη 2βαθμια εκπαίδευση (Υπουργός Παιδείας Α Τρίτσης). Διαφώνησε με πολιτικές επιλογές για την εκπαίδευση όπως πχ στην εισήγηση για την εισαγωγή του μονοτονικού και κατάργηση της ιστορικής γραφής της ελληνικής γλώσσας καθώς και για ζητήματα διδακτικής μεθοδολογίας, ιδιαίτερα στην Α’ βάθμια εκπαίδευση. Ανάμεσα στις καινοτομίες που εισήγαγε στην εκπαίδευση, ιδιαίτερη σημασία έχει η Εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην Α’ βάθμια εκπαίδευση (στα πλαίσια του πιλοτικού Ολοήμερου σχολείου) καθώς και στην επιχειρούμενη για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο-στην Α’ βάθμια εκπαίδευση-τηλεδιάσκεψη. Έχει διατελέσει σύμβουλος (τριών υπουργών) παιδείας & θρησκευμάτων σε ζητήματα εκπαιδευτικά κυρίως όμως της διατήρησης της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Έχει συγγράψει πολλές μονογραφίες & επιστημονικά άρθρα. Έχει πολλές συμμετοχές σε Ελληνικά & διεθνή συνέδρια και πολλές εισηγήσεις θεμάτων την παιδεία. Έχει πλήθος διαλέξεων κυρίως σε ζητήματα παιδείας & πολιτισμού. Έχει πολλές διοργανώσεις και προεδρίες συνεδρίων. Έχει συγγράψει τα βιβλία: “Σχολική επιτυχία. Ζητημα ταξικής προέλευσης και κουλτούρας”. “Θέματα κοινωνιολογίας της Παιδείας”. “Η κυριαρχία των κινήτρων. Διερεύνηση της κοινωνικής προέλευσης των μελών ΔΕΠ των Ελληνικών ΑΕΙ”. “Ένας κομπλεξικός πολυέλαιος. Συσχέτιση Γλωσσικής & Μαθηματικής ικανότητος τελειοφοίτων Λυκείου”. “Το ιδεολογικό μήνυμα του Ελληνισμού στην Αγωγή του ανθρώπου”. “Εκπαίδευση και Πολιτική”. “Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ταυτόν και Αλλοτριομορφοδίαιτον”. “Λεμόνι στη συνείδηση”. Δημοσίευσε πάνω από 20 επιστημονικά άρθρα. Πέραν τούτων έχει να επιδείξει δεκάδες συμμετοχές σε βιβλία τρίτων. Παράλληλα, έχει δημοσιεύσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο. Συμβολή στη δημιουργία Προγραμμάτων Σπουδών και στη συγγραφή βιβλίων Α’ & Β’ βάθμιας εκπαίδευσης.

Έχει 27 τιμητικές διακρίσεις από δήμους, Συλλόγους & άλλους κοινωνικούς φορείς για την προσφορά της στην παιδεία & τον πολιτισμό. Έχει τιμητική διάκριση από το “American Foundation” για την Ελληνική γλώσσα & Πολιτισμό. Βραβεύτηκε από το “American & European Women’s council” στα πλαίσια του Millennium μαζί με δέκα γυναίκες από όλο τον κόσμο