Δέσποινα Σμυρλή

PhD. Yπεύθυνη Ερευνήτρια του Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.

Γεννήθηκε στην Αθήνα.

Αποφοίτησε από το Ευρωπαικό Σχολείο του Λουξεμβούργου. Απέκτησε το Ευρωπαικό Βaccalaureate το 1993, BSc στη Βιοχημεία από το Imperial College London το 1996, PhD στη Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία το 2001 από το πανεπιστήμιο του Λονδίνου, University College London.

Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, το 2000-2001, ως μεταδιδακτορικός συνεργάτης του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ στο εργαστήριο Μοριακής Παρασιτολογίας το 2001-2007,και ως ερευνήτρια Δ΄στο εργαστήριο Μοριακής Παρασιτολογίας του Ε.Ι.Π. από το 2007-2012 και υπεύθυνη της μονάδας κυτταρομετρίας ροής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.

Το αντικείμενο της έρευνάς της στοχεύει στην ανάδειξη ουσιών με ισχυρή αντιλεισμανιακή δράση και στον καθορισμό μορίων στόχων. Επίσης οι ερευνητικές δραστηριότητες της αποτελούν τον καθορισμό παραγόντων του παθογόνου που παίζουν σημαντικό ρόλο στον κυτταρικό κύκλο ή στον κύκλο ζωής του και την απόπτωση που εμπλέκονται στη μολυσματικότητα – παθογένεια.

Συμμετέχει σε διεθνή και εθνικά προγράμματα, συντονίστρια συγγραφής προγραμμάτων, αξιολογητής κριτής δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά. Έχει διδάξει σε προπτυχιακούς φοιτητές του UCL Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας και Βιοχημείας.
Εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά και διεθνή επιστημονικά βιβλία, και ανακοινώσεις της σε διεθνή και επιστημονικά συνέδρια.

Υποτροφία Αριστείας της Welcome Trust στην Τοξικολογία 1996-2000, Μέλος της διαχειριστηκής επιτροπής του Cost BM0802 Life or death of protozoan parasites.