Ρίζος Κωνσταντίνος

GR0700056_KONSTANTINOS_RIZOS_TRUEΕπίτιμος Πρόεδρος Ελεκτικού Συνεδρίου

Έλκει την καταγωγή του από την Βούρμπιανη του Δήμου Μαστοροχωρίων Ιωαννίνων. Ο παππούς του Γεώργιος Χ. υπηρέτησε στον ελληνικό στρατό, υπήρξε φρούραρχος στο Δεδέαγατς Αν.Θράκης, με τον βαθμό του Συνταγμάρχη στις αρχές του προηγούμενου αι. Η γιαγιά του κατάγεται από ιερατική οικογένεια της Κωνσταντινούπολης

Απόφοιτος του Α΄Προτύπου Γυμνασίου Αρρένων Αθήνων 1957, της Νομικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1963. Κατόπιν διαγωνισμού ονομάζεται δικηγόρος Αθηνών 1966. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα στο ιδιωτικό δίκαιο και στο εξωτερικό στο δημόσιο δίκαιο και δημόσια διοίκηση με υποτροφίες του ΙΚΥ ύστερα από εξετάσεις. Απέκτησε το Master’s από το London School of Economics του Πανεπιστημίου του Λονδίνου 1975 καθώς και το πτυχίο Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών 1974

Διορίζεται κατόπιν εξετάσεων έμμισθος Πάρεδρος παρά πρωτοδίκαις το 1968 και το ίδιο έτος Πρωτοδίκης, το 1980 προάγεται στον βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών Πειραιώς, το 1983 στον βαθμό του Εφέτη, το 1986 του Πάρεδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και το 1990 του Συμβούλου, το 1998 στο βαθμό του Αντιπροέδρου

και το 2000 στο βαθμό του Προέδρου του Ελεκτικού Συνεδρίου όπου υπηρέτησε έως το 2006. Διετέλεσε ιδρυτικό μέλος, Υποδιευθυντής και Εκπαιδευτής στην Εθνική Σχολή Δικαστών 1994-96, Εκπαιδευτής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου καθώς και Πρόεδρος της Εθνικής Πινακοθήκης 2000-01. Διετέλεσε επίσης μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και από το 1986 εισηγητής σε θέματα ελέγχου δημοσίου δαπανών σε διάφορα διεθνή συνέδρια Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων των κρατών μελών της Ε.Ε. και του Διεθνούς Οργανισμού Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων.

Από το 1987-98 διετέλεσε και σύνδεσμος του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τα πιο πάνω Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα Υπήρξε ένας από τους εμπνευστές και πρωτεργάτες της δημιουργίας του νέου κτηρίου του Ελεγκτικού Συνεδριου .Συνέγραψε πολλές μελέτες σε θέματα δημοσιονομικού δικαίου καθώς και πλήθος μελέτες και άρθρα σε διάφορα νομικά περιοδικά

Τιμήθηκε δύο φορές από την ελληνική πολιτεία με το Μεγαλόσταυρο του Φοίνικος καθώς και με το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Αποστόλου Ανδρέα του Οικουμενικού Πατριαρχείου