Παπούλια Ιωάννα

Δρ. Γεωφυσικός

ell.geoliki etairiaΑποφοίτησε από το Γυμνάσιο Φιλοθέης το 1976. Απέκτησε το πτυχίο του Γεωλόγου από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1982 και το διδακτορικό της δίπλωμα το 1988 με θέμα διατριβής: “Στατιστικά και Σεισμοτεκτονικά Μοντέλα Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου με Παράμετρο τη Μακροσεισμική Ένταση” από το ίδιο πανεπιστήμιο. Μετεκπαιδεύτηκε στο Ινστιτούτο Φυσικής της Γης (Zipe) του Πότσνταμ το 1987, όπου παρακολούθησε προχωρημένα μαθήματα Σεισμολογίας και Γεωφυσικής, καθώς και στο Ινστιτούτο Γεωφυσικής (IFG) του Πανεπιστημίου του Αμβούργου κατά τα έτη 2001, 2003 και 2004, όπου πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στο αντικείμενο της σεισμικής διασκόπησης. Το 1985-94 εργάστηκε στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) στα αντικείμενα σεισμοτεκτονικής, εκπαίδευσης – ενημέρωσης και πληροφορικής. Το 1994 εκλέχτηκε στη θέση της Εντεταλμένης Ερευνήτριας στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το 2000 προήχθη στη θέση της Κύριας Ερευνήτριας και το 2005 στη θέση της Διευθύντριας Ερευνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα σεισμικότητας, σεισμικής διακόσπησης και σεισμικού κινδύνου. Έχει συμμετάσχει στην ίδρυση και λειτουργία του πρώτου δικτύου υποθαλάσσιων σεισμογράφων στην Ελλάδα, έχει λάβει μέρος ως επιστημονική υπεύθυνη, συντονίστρια ή κύρια ερευνήτρια σε 24 ερευνητικά προγράμματα. Διετέλεσε μέλος οργανωτικών επιτροπών, διεθνών επιστημονικών συνεδρίων ή σεμιναρίων και οργανωτική πρόεδρος ευρωπαϊκών διαδικτυακών προγραμμάτων. Έχει εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε διεθνή ερευνητικά

προγράμματα και επιστημονικές μελέτες που αφορούν το γνωστικό της αντικείμενο. Συμμετέχει σε σειρά προγραμμάτων για την εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού σε θέματα αντισεισμικής προστασίας και συμμετείχε ως εκπαιδεύτρια σε μεταπτυχιακά σεμινάρια. Το δημοσιευμένο έργο της αναφέρεται σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, καθώς σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Είναι κριτής σε διεθνή περιοδικά. Τιμήθηκε με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για τη συγγραφή εργασίας στον τομέα εκτίμησης του σεισμικού κινδύνου το 1998, υπήρξε υπότροφος του Ι.Κ.Υ. για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής της το 1984-85, υπότροφος Unesco για τις μεταπτυχιακές σπουδές της στη Γερμανία το 1987 και υπότροφος από το Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Πανεπιστημίου Αμβούργου Γερμανίας για μεταδιδακτορική έρευνα το 2001- 2003. Διετέλεσε Αναπληρώτρια Εθνική Εκπρόσωπος στο Συμβούλιο της Ευρώπης στην Ανοικτή Μερική Συμφωνία για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών το 1994-97. Έιναι μέλος της Γεωδαιτικής & Γεωφυσικής Επιτροπής του Κράτους, της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, της Αmerican Geophysical Union, της Seismological Society of America, της European Association of Geoscientists & Engineers, και της Society of Exploration Geophysics.