Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Ανάπτυξης21 Μαϊου 

Η Παγκόσμια Ημέρα της Πολιτιστικής όπως αναφέρει το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού καθιερώθηκε από την Παγκόσμια Διακήρυξη της Ουνέσκο το 2001 για την Πολιτισμική Πολυμορφία.

Η πολιτισμική πολυμορφία δεν είναι μόνο  δέσμευση  και δικαίωμα απέναντι σε τρίτες χώρες, αλλά αποτελεί μια βασική αξία, μια αρχή που διέπει την ίδια την εσωτερική αγορά και τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών.

Η πολυμορφία απαιτεί ουσιαστική κατανόηση στις διαφορετικές πολιτιστικές παραδόσεις, ανοιχτό διάλογο μεταξύ πολιτών και φορέων διαφορετικών πολιτισμών και αναγνώριση του δικαιώματος στην πολιτισμική πολυφωνία.

Ο διαπολιτισμικός διάλογος βοηθά στην αναβάθμιση της ανάπτυξης, της ελεύθερης έκφρασης και της ουσιαστικής σύγκλισης ατόμων και λαών.