Σοφία Ευαγγελίδου

Σύμβουλος Διοίκησης

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, στο οποίο εισήχθη 1η και κάτοχος MBA του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με κατεύθυνση International Human Resources Management.

Κατέχει διοικητική εμπειρία άνω των 15 ετών στην κουλτούρα και το εργασιακό περιβάλλον ηγέτιδων Πολυεθνικών & Ελληνικών Επιχειρήσεων (Κέρδος Εκδοτική, Vodafone, KPMG, Cosmote, Hyatt Regency, ΦΩΚΑΣ, Ευρωσύμβουλοι, HELEXPO, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ) των κλάδων Εκδόσεων, Βιομηχανίας, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο Τομέα.

Παρουσιάζει αποδεδειγμένες ικανότητες οργάνωσης, διαπραγμάτευσης και λήψης αποφάσεων κάτω απο συνθήκες πίεσης και χρόνου, προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, άμεσα προσαρμόσιμη και ευέλικτη στις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες. Κατά τη διάρκεια της λαμπρής επαγγελματικής της πορείας, έχει εισαγάγει, αναπτύξει και εφαρμόσει σύγχρονες και πρακτικές της Διοίκησης Ανθρώπινου Κεφαλαίου, της Διοίκησης Έργων και Γεγονότων, Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Λογαριασμών Μεγάλων Πελατών. Έχει αναλάβει επιτυχώς έργα αναδιοργάνωσης, έναρξης λειτουργίας νέων επιχειρηματικών μονάδων – τμημάτων, διαχείρισης αλλαγής και κρίσης, εισαγωγής νέων τεχνολογιών, διοίκησης συστημάτων ποιότητας και δραστηριοποιείται στις παρουσιάσεις και ομιλίες σε ευρύ ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κοινό.

Διετέλεσε Πρόεδρος Επιτροπής Διεθνών Διαγωνισμών στη «HELEXPO Α.Ε». Είναι μέλος του Συνδέσμου Στελεχών Διοίκησης Προσωπικού Βορείου Ελλάδος, KPMG Global Alumni Network, University of Macedonia Alumni, Greek HR Group, Learning, Education and Training Professionals Group, C-Level Global Network, HR Information Technology in Greece, Ακαδημία Μάρκετινγκ Επαγγελματιών Υγείας, Χαμόγελο του Παιδιού.

Η πλήρης βιογραφία της κ. Ευαγγελίδου θα φιλοξενηθεί στις σελίδες της 8ης έκδοσης του Who is Who το 2013.