Νικόλαος Χρηστάκης

Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας στο Ε.Κ.Π.Α.

Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης και αμέσως μετά εισήχθη στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Besançon. Συνέχισε με εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με γνωστικό αντικείμενο την Κοινωνική Ψυχολογία, στο Πανεπιστήμιο Paris X – Nanterre, την οποία ολοκλήρωσε το 1986. Το θέμα της διατριβής του ήταν: “Pop music: Τόπος ταυτότητας και μέσο συλλογικής έκφρασης”

Ξεκίνησε την ακαδημαϊκή του πορεία ως Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Συνέχισε ως Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, ενώ από το 2008 είναι Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα ταυτοτικών διεργασιών, κοινωνικής σκέψης και επικοινωνίας, καθώς και τελετουργικότητας. Έχει γράψει άρθρα σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και έχει μεταφράσει και επιμεληθεί επιστημονικά και λογοτεχνικά κείμενα

Έχει γράψει τα βιβλία: “Μουσικές ταυτότητες: αφηγήσεις ζωής μουσικών και συγκροτημάτων της ελληνικής ανεξάρτητης σκηνής ροκ”, 1994, εκδόσεις Τυπωθήτω, “Τα παιδιά μιλούν για την υγεία και την ασθένεια: κοινωνικές αναπαραστάσεις της υγείας και της ασθένειας σε παιδιά 10 ετών”, 1994, εκδόσεις Παπαζήση, “Μοτοσυκλέτα: ριψοκινδύνευση και ιερό”, 2003, εκδόσεις Φουτούρα, “Το πρόσωπο και οι άλλοι. Θέματα επικοινωνίας και κοινωνικής ψυχολογίας”, 2010, εκδόσεις Παπαζήση, “Ομόφυλες και ετερόφυλες φιλίες”, 2011, εκδόσεις Παπαζήσης. Έχει επίσης δημοσιεύσει 30 άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία. Μεταξύ των δημοσιεύσεών του είναι οι εξής: “Zapping: un nouvel espace – temps télévisuel?” Revue Internationale de Sociologie, 1994, 1 (Paradigmes Esthétiques et Sociétés), σσ. 165-171, “Ιστορίες καθημερινής δυστυχίας: όψεις μεταμοντέρνας δραματοποίησης”, Π. Παναγιωτοπούλου, Π. Ρηγοπούλου, Μ. Ρήγου & Σ. Νοτάρης (Επιμ.), “Κατασκευή της πραγματικότητας και τα Μ.Μ.Ε.”, σσ. 254-265, Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, 1998, “Prise de risque et recherche des limites: exemple de la conduite à grande vitesse à moto”. Revue internationale de psychosociologie (“Le sport à corps et cris”, sous la direction de G. Amado et de M. Bolle de Bal), 2003, IX(20), σσ. 121-141., “Αποδομώντας το τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων. Σύγχρονη εκπαίδευση”, 2008, 152, σσ. 115-136, “The challenge of sexual attraction within heterosexuals’ cross – sex friendship”, Journal of Social and Personal Relationships, 2009, 26(6-7), σσ. 919-937

Είναι μέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, της Association Internationale des Sociologues de Langue Française και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Κοινωνικής Ψυχολογίας