Μαργαρίτα Αντωνάκη

Μαθηματικός – Αναλογίστρια, Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Είναι απόφοιτος Μαθηματικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και απέκτησε το MSc “Επιχειρησιακή Έρευνα και Πληροφορική” του ιδίου Πανεπιστημίου.

Το 1973-76 υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης στην Έδρα Στατιστικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1976-88 εργάστηκε ως αναλογίστρια και διετέλεσε προϊσταμένη Οικονομικού και Τεχνικού Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιριών στην Εποπτική Αρχή Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το 1988-95 ήταν διευθύντρια στην ασφαλιστική εταιρεία Commercial Union Life. Από το 1995 έως και σήμερα διατελεί γενική διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Έχει συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει εκπροσωπήσει την ελληνική ασφαλιστική αγορά σε συνέδρια επιτρόπες κλπ. στο εξωτερικό. Έχει συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της ΕΑΕΕ. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα, καθώς τα τελευταία 30 χρόνια έχει συμμετάσχει ενεργά στην εξέλιξη του κλάδου από όλες τις πτυχές της ελληνικής και της ευρωπαϊκής αγοράς. Έχει σημαντική συμβολή στο χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Συμμετείχε σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Εκπροσωπεί την ελληνική ασφαλιστική αγορά στο εξωτερικό σε διάφορες επιτροπές και συνέδρια. Έχει ανελιχθεί και παρέμεινε σε μια απο τις σημαντικότερες θέσεις του κλάδου της Ιδιωτικής Ασφάλισης επί 17 συναπτά έτη. Ένας μοιράιος συνδυασμός καριέρας και οικογένειας. Συνέβαλε στον εκσυγχρονισμό της ΕΑΕΕ.

Βραβεύτηκε από εκπροσώπους του ασφαλιστικού τομέα του Λουξεμβούργου κατά τη διάρκεια συνεδρίου εποπτικών αρχών. Επίσης βραβεύτηκε από το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου.
Μέλος της Executive Commitee, Insurance Europe (Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλίσεων, Μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του συστήματος Φιλικού Διακανονισμού.

Η βιογραφία της Μαργαρίταw Κυδώνη-Αντωνάκη φιλοξενείται στις σελίδες της 7ης έκδοσης του Who is Who που κυκλοφόρησε το 2012 μέχρι σήμερα.