Λεβετσοβίτης Νικόλαος

Ασφαλιστικός Πράκτορας

155303_1698633116548_748906_nΑπόφοιτος Βαρβακείου Σχολής Αθηνών. Εκλεγμένο μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Εκλεγμένο μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Πρακτόρων. Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο B.I.P.A.R. και μέλος του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών κα ιΆλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Δημοτικός Σύμβουλος &Τακτικό Μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδας. Αντιπρόσωπος του Δήμου Γλυφάδας στην ΤΕΔΚΝΑ. Εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (2005-2007), μέλος του Δ.Σ. του Ερευνητικού Κέντρου Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, μέλος της Επιτροπής Καταστατικού της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, μέλος της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Ετήσιου Συνεδρίου Μαθηματικών 2005 (Λαμία), 2006 (Πάτρα) και 2007 (Κοζάνη), Γενικός Γραμματέας “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ”.