Καλή εβδομάδα!

“Ολες οι μεγάλες αλήθειες ξεκινούν ως βλασφημίες”.
Τζωρτζ Μπέρναρντ Σω
(1856-1950)