Βρεττός Σπύρος

Πολιτικός Μηχανικός

GR0700355_VRETTOS_SPYRIDON_TRUEΈλκει την καταγωγή του από την Αθήνα, με απώτερη την Ικαρία.Έκανε τις εγκύκλιες σπουδές του στην Αθήνα. Aπέκτησε το BEng (Hons) του Πολιτικου Μηχανικού από το University of East London όπου φοίτησε το 1998 έως το 2002, το MSc με ειδίκευση στη “Δυναμική Κατασκευών & Εφαρμοσμένη Μηχανική

Σεισμού” του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ιδίου Πανεπιστημίου το 2002 έως το 2003. Κάτοχος των Πιστοποιητικών “Τεχνολογίας, Συγκόλλησης & Επιθεώρησης” (2009), του “Μη καταστροφικού ελέγχου συγκολλήσεων – με διεισδυτικά υγρά” (2005), “Ολοκλήρωσης εκπαίδευσης – ΑutoCAD 205 Level II”, “Ολοκλήρωσης εκπαίδευσης – ΑutoCAD 205 Level I” (2003-2005), του σεμιναρίου εκπαίδευσης Στατικής και Δυναμικής Ανάλυσης Κτιριακών Έργων από Χάλυβα. Από το 2004 εργάζεται ως υπεύθυνος κατασκευών της εταιρείας “Μεταλλοκάτ”. Είναι επίσης υπεύθυνος έκδοσης αδειών, εκπόνησης στατικών μελετών, κοστολόγησης κατασκευών, συντονισμού συνεργείων και επιβλεψης κατασκευών και ελέγχου ποιοτητας καθώς και της διαχείρισης και ανάπτυξης πωλήσεων με επίτευξη την αύξηση τζίρου κατά 50% μέσω διακτυδίου και μηχανών αναζήτησης. Υπεύθυνος κατασκευής ηλεκτρονικής ιστοσελίδας και προώθησης αυτής. Το 2012 ιδρύει το προσωπικό του τεχνικό γραφείο “Vip

Construction” με αντικείμενο βιοκλιματικές κατοικίες & έργα ανάπτυξης πράσινης ενέργειας. Ασχολείται συστηματικά με την ζωγραφική σε λάδι και καμβά, στα έργα του αποδίδεται η πνευματική αναζήτηση και ανάταση, έχουν παρουσιαστεί σε ατομικές εκθέσεις “Vrettos Art Cosmic Theory” το 2010 και 2011.

H βιογραφία του κ. Βρεττού φιλοξενείται στις σελίδες της 7ης έκδοσης του Who is Who που κυκλοφόρησε το 2012 μέχρι και σήμερα.