Ζήκος Κωνσταντίνος

Δικηγόρος- Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

Γεννήθηκε στην Αχαΐα και κατάγεται από πολλές γενιές από εκεί. Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στην Τρίπολη Αρκαδίας. Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1989.Υπηρέτησε στο στρατό ξηράς 1989-90.Ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση κατά τα  φοιτητικά του χρόνια. Είναι δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω, με εξειδίκευση σε υποθέσεις εμπορικού, διοικητικού δικαίου, πνευματικής ιδιοκτησίας και ΜΜΕ. Έχει εργαστεί ως νομικός σύμβουλος σε εταιρείες, Ν.Π.Ι.Δ., ΟΤΑ, σωματεία, ΜΜΕ, ενώσεις καταναλωτών και συμμετείχε ως μέλος σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για την εκπόνηση νομοσχεδίων που αφορούν στον αγροτουρισμό, στον ιαματικό τουρισμό καθώς και ρυθμίσεις για θέματα αθλητισμού. Έχει εκπονήσει μελέτες για την εφαρμογή της κανονιστικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα καθώς και για τον προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού αναπτυξιακών εταιρείων. Έχει διατελέσει μεταξύ άλλων ειδικός συνεργάτης Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού,  Νομικός Σύμβουλος του Γ.Γ.Αθλητισμού και ειδικός συνεργάτης του Γ.Γ. Ε.Ο.Τ.. Διετέλεσε μέλος της Οργανωτικής και Εκτελεστικής Επιτροπής Special Olympics Αθήνα 2011. Είναι Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1991.

Η βιογραφία του κ. Ζήκου φιλοξενείται στην 7η έκδοση του Who is Who που κυκλοφόρησε το 2012 ως σήμερα.