Ζερεφός Χρήστος

Καθηγητής της Φυσικής της Ατμόσφαιρας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Διευθυντής του Παγκόσμιου Κέντρου Χαρτογράφησης Όζοντος του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Σπούδασε στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Μετεωρολογία. Το 1973 αποκτά τον τίτλο του Διδάκτορα των Φυσικών Επιστημών με άριστα. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταδιδακτορικές σπουδές στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και στο Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικών Ερευνών των ΗΠΑ την περίοδο 1973-79.

Έχει συντονίσει ή συμμετάσχει σε περισσότερα από 40 διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από διεθνείς οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Ένωση, NASA, WMO). Επίσης, έχει συντονίσει ή συμμετάσχει σε ανάλογο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων με κύριους χρηματοδότες τη ΓΓΕΤ, ΥΠΕΧΩΔΕ κ. α. Έχει διατελέσει: Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών (1979), Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1979-2002), Διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμοσφαιρας του τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1981-2002), Διευθυντής του Τομέα Εφαρμοσμένης Περιβαλλοντικής Φυσικής, Τμήνα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1984-85), Διευθυντής του Παγκόσμιου Κέντρου Χαρτογράφησης Όζοντος του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού του ΟΗΕ (1991-σήμερα), Διευθυντής του Βαλκανικού Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Ανάπτυξης, BERDI της Βαλκανικής Ένωσης Φυσικών (1992-σήμερα), Διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος στη “Φυσική του Περιβάλλοντος” του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1992-2002), καθηγητής στο τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2002 έως σήμερα), Επισκέπτης καθηγητής του Boston University και του University of Minnesota 1983 και 1985 αντίστοιχα και Πρόεδρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Oslo από το 1995 έως σήμερα, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών από το 2003 και από το 2005 Διευθυντής και Πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Επίσης, έχει διετελέσει Ειδικός Γραμματέας Περιβάλλοντος στο ΥΠΕΧΩΔΕ(1989), Πρόεδρος της Βαλκανικής Ένωσης Φυσικών (1997-2003), Αντιπρόεδρος του Μαριοπουλείου-Καναγκινείου Ιδρύματος Επιστημών Περιβάλλοντος (1994-2004) και Πρόεδρος από το 2004, Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο Υγεία και Περιβάλλον του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών από το 2004, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης από το 2004

Καθιέρωσε τον κλάδο της Φυσικής της στρατόσφαιρας και της ουδέτερης ατμόσφαιρας καθώς επίσης και τον κλάδο των πλανητικών μεταβολών στην Ελλάδα

Το συνολικό δημοσιευμένο έργο του είναι περίπου 400 εργασίες εκ των οποίων οι 158 σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Το έργο του έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα με πάνω από 3.000 αναφορές. Έχει εκδόσει τρία πανεπιστημιακά συγγράμματα, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Πατρών, και τρία συγγράμματα γενικής αναφοράς στους εκδοτικούς οίκους Reidel, Springer-Verlag και Kluwer

Έχει τιμηθεί με το “Εμπειρίκειο Βραβείο για την προαγωγή της Επιστήμης” το 1979. Η Ακαδημία Αθηνών του απένειμε τον τίτλο του “Επιτίμου Επιστημονικού Συνεργάτου του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών” το 1981. Το 1995 και το 1998 του απενεμήθη “Εύφημος Μνεία” από το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του ΟΗΕ (UNEP) για τη συμβολή του στις επιστημονικές εκτιμήσεις σχετικά με την παρούσα κατάσταση του στρώματος του όζοντος που οδήγησαν στις αναθεωρήσεις του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ. Το 1997 τιμήθηκε στο Μόντρεαλ με το “Παγκόσμιο Βραβείο Όζοντος του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών” για την επιστημονική του προσφορά στην προστασία του στρώματος του όζοντος. Το 1998 η Αμερικανική Γεωφυσική Ένωση τον τίμησε με το βραβείο “Editor’s Citation for Excellence in Refereeing” στη Βοστώνη των ΗΠΑ

Έχει κατεπανάληψη εκλεγεί μέλος του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων της Εκτελεστικής Επιτροπής Ατμοσφαιρικών Επιστημών του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού του ΟΗΕ, καθώς και διεθνών επιστημονικών επιτροπών σχετικών με θέματα όζοντος και υπεριώδους ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου των Εμπειρογνωμόνων για τη Στρατόσφαιρα και την Υπεριώδη Ηλιακή Ακτινοβολία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιστημονικής Επιτροπής αναθεωρήσεων του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ. Από τον Ιούλιο του 2000 είναι Γραμματέας της Διεθνούς Επιτροπής Όζοντος (επανεκλεγείς παμψηφεί το 2004) και από τον Οκτώβριο του 2002 είναι μέλος της Ανωτάτης Συμβουλευτικής Επιτροπής της Διευθύνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος της Επιτροπής για το περιβάλλον του Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Ακαδημιών. Επίσης είναι Πρόεδρος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου (ΤΕΣ) Περιβάλλοντος και Ήπιων Μορφών Ενέργειας του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. Το 1998 εκλέγεται παμψηφεί μέλος της Νορβηγικής Ακαδημίας Επιστημών και Γραμμάτων. Το 2000 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Νέας Υόρκης και το 2002 μέλος της Academia Scientiarum et Artium Europaea. Από το 2002 είναι μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Ακαδημίων για θέματα περιβάλλοντος. Επίσης είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας καθώς και της Εθνικής Επιτροπής Γεωσφαίρας Βιοσφαίρας της Ακαδημίας Αθηνών