ΝΑΤΟ

Κωνσταντίνος Πιλάλης

Π. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και Διευθύνων Σύμβουλος στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε). Απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.) και κάτοχος τριών μεταπτυχιακών…