Ιωάννου

Ιωάννου Ευθύμιος

Πρόεδρος – FINVEΝT Software Solutions Αποφοίτησε από το Πειραματικό Σχολείο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης το 1977. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Richmond College…