Προβατάς Μάκης

Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας “ΒΙΒΕΧΡΩΜ”

Το 1973 ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στη Δραπετσώνα. Ακολούθησαν σπουδές Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και το 1979 απέκτησε Δίπλωμα Προγραμματισμού Η/Υ στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” στην Αθήνα. Την περίοδο 1981-83 πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο του Operations Research στο Florida Institute of Technology στις ΗΠΑ και δεύτερο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών στο Computer Science στο ίδιο ίδρυμα.

Το 1984 ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως MIS Manager στην εταιρεία εισαγωγής αυτοκινήτων “Peugeot, IMPORTEX A.E.”. Από το 1985 έως το 1986 εργάστηκε ως Software Specialist στην εταιρεία διανομής προϊόντων “DEC, Data Computer Corporation A.E.”. Το 1986 γίνεται IT and Support Admin Manager στηνεταιρεία “Hewlett-Packard Hellas” καιτο 1990 Information Technology Manager στηνεταιρεία “Tasty Foods A.E.”. Απότο 1993 έωςκαιτο 2001 εργάζεταιστηνεταιρεία “PepsiCo-IVI A.E.” αρχικάκατέχονταςτηθέσητου Information Technology Manager (1993-96) καικατόπιντηθέσητου Lead Territory Development Manager γιατηνΑττική (1996-99) καιτου Unit Manager Central Greece (1999-2001). Το 2001 καταλαμβάνει τη θέση του Sales Director (2001-2005) στην εταιρεία “Cadbury Hellas A.E.” ενώ το 2005 προάγεται στη θέση του Country Director (General Manager). Το 2006 αναλαμβάνει τη θέση του General Manager Greece στην εταιρεία “VIVARTIA A.E. – Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική”. Το 2009 έως και το 2012 είναι Sales Director στη “Vodafone Albania Sh.A.”. Από το 2013 είναι Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία “ΒΙΒΕΧΡΩΜ”.

Έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει μεγάλο αριθμό καινοτόμων εφαρμογών καθώς επίσης και συστήματα ΙΤ στοχεύοντας πάντα στην υποστήριξη της άμεσης λήψης ορθών αποφάσεων. Σε όλες τις εταιρείες που εργάστηκε έδωσε έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, σχεδίασε και υλοποίησε αλλαγές που είχαν ουσιαστικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη των πωλήσεων και της κερδοφορίας. Ειδικότερα κατά την παραμονή του στις εταιρείες “PepsiCo-IVI S.A.”, “Cadbury Hellas S.A.”, “Vivartia S.A. Bakery and Confectionery Division”, “Vodafone Albania Sh.A” συνέβαλε ουσιαστικά στην αύξηση των πωλήσεων και την υπέρβαση των ετήσιων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων αποσπώντας αντίστοιχα βραβεία