Τζάκου-Λαμπροπούλου Νέλλυ

Γενική Διευθύντρια Λειτουργιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και κατόπιν απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), με διάκριση από το University of Wales and Manchester Business School στη Μεγάλη Βρετανία

Έχει εργαστεί το διάστημα 1990-2007 για την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, όπου ανήλθε στον τίτλο του Γενικού Διευθυντή ως επικεφαλής του Τομέα Τραπεζικών Εργασιών και ως συντονιστής Τουρκίας και Κύπρου. Στα καθήκοντα της συγκαταλέγονταν οι Διεθνείς Συναλλαγές και η ανάπτυξη εργασιών Θεματοφυλακής – Εμπορίου – Διαχείριση Διαθεσίμων για την Ελλάδα και την “Νέα Ευρώπη” και πιο συγκεκριμένα οι Διευθύνσεις: Πληρωμών, Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών, Αξιόγραφων Χορηγήσεων, Εμπορικού, Treasury Back Office και Συναλλακτικής Τραπεζικής – Cash Management. Από τον Ιούνιο του 2007 μέχρι σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος έχοντας υπό την εποπτεία της τους τομείς: Συναλλακτικής Τραπεζικής – Ανάπτυξης Εργασιών, Πληρωμών και Διεθνούς Εμπορίου, Global Financial Institutions, Ηλεκτρονικών Εργασιών και Εναλλακτικών Δικτύων, Cash Management, Εξυπηρέτηση Κεφαλαιαγορών και Χρηματαγορών, Treasury Back Office, Loan Administration και Κεντροποιημένων Εργασιών. Το πεδίο εργασιών εκτείνεται στις χώρες παρουσίας του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος