Λογοθέτη Μαρία

GR0700064_LOGOTHETI_MARIA_TRUEΟικονομολόγος, Εμπειρογνώμων, Ειδική Γραμματέας Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων του ΥΠΕΞ –

Έκανε τις εγκύκλιες σπουδές στο Αμερικανικό Κολέγιο Pierce College. Απέκτησε το πτυχίο των Οικονομικών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το D.E.A. στην Ευρωπαϊκή Οικονομία του Πανεπιστημίου Paris II Pantheon. Διπλωματούχος καθηγήτρια κλασικού μπαλέτου 1978-83

Εμπειρογνώμων Πρεσβευτής Σύμβουλος στο ΥΠΕΞαπό το 1983, έχει διατελέσει στέλεχος της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. το 1988 στην 2η ελληνική προεδρία της Ε.Ε., Εθνική Εμπειρογνώμων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1989-92 Γεν. Δ/νση Συντονισμού Διαρθρωτικής Πολιτικής, Σύμβουλος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνίας 1996, Εμπειρογνώμων Σύμβουλος επί θεμάτων Διεύρυνσης της Ε.Ε. και Σχέσεων με χώρες Ν/Α Ευρώπης, στο Διπλωματικό Γραφείο του Αν. Υπουργού Εξωτερικών κ. Παπανδρέου 1997-98, Εμπειρογνώμων Πρεσβευτής Σύμβουλος επί θεμάτων Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας, Σχέσεων με Παγκόσμια Τράπεζα για αναπτυξιακά προγράμματα και δημοσιονομική πολιτική της Ε.Ε. στο Γραφείο του Γεν. Γραμματέα Ε.Υ. κ. Πλασκοβίτη, επί 4ης Ελληνικής Προεδρίας στην Ε.Ε. Έχει διατελέσει εθνική εκπρόσωπος στο G-24 για την προώθηση των Διευρωπαίκών Δικτύων Μεταφορών και εν γένει έχει ασχοληθεί με τον συντονισμό των θέσεων της χώρας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε τομείς πολιτικής ενέργειας και κλιματικής αλλαγής, οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, Ένωσης για την Μεσόγειο. Έπίσης, υπήρξε συντονίστρια των προτάσεων της χώρας στην Συνθήκη του Άμστερνταμ ειδικότερα για θέματα νησιοτικής πολιτικής και χωρικής συνοχής .Σήμερα είναι Ειδική Γραμματέας Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων στο ΥΠΕΞμε αντικείμενο τον εμπλουτισμό της εξωτερικής πολιτικής με νέες δυνατότητες που παρέχονται απο τις διεθνείς χρηματοδοτήσεις και τους διαρθρωτικούς πόρους της Ε.Ε. Ειδικότερος στόχος είναι η βελτίωση της ελληνικής συμμετοχής, τόσο του δημοσίου, όσο και του ιδιωτικού τομέα, σε αναπτυξιακά προγράμματα σε περιοχές ελληνικής προτεραιότητος Μελέτη για την ‘Πολιτική Ενέργειας της ΕΟΚ, Δυνατότητα δημιουργίας Κοινής Πολιτικής Ενέργειας’. Συγγραφέας διαφόρων άρθρων σε περιοδικά προβληματισμού και ημερήσιο τύπο επί θεμάτων Δειυρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών και ενεργειακών θεμάτων .