Λαμπράκης Δ. Χρήστος

Διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. “Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη”

labrakisxrΓεννήθηκε στην Αθήνα το 1934. Από το 1954 μέχρι το 1957 εργάσθηκε ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα “ΤΟ ΒΗΜΑ” και Διευθυντής του περιοδικού “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ”. Το 1957 ανέλαβε τη Διοίκηση και
τη Γενική Διεύθυνση του Οργανισμού Λαμπράκη.

Από το 1970 οπότε ο ΔΟΛ έγινε ανώνυμη εταιρεία ανέλαβε τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. “Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη”. Ήταν Πρόεδρος του Ιδρύματος Μελετών Λαμπράκη. Το Ίδρυμα Λαμπράκη (ΙΛ), κοινωφελής μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ιδρύθηκε το 1991 με πρωτοβουλία του ιδίου, προέδρου του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη.

Διακεκριμένοι Έλληνες από τον χώρο του Τύπου, των Επιστημών, των Γραμμάτων και των Τεχνών υποστήριξαν αυτή την πρωτοβουλία από τα πρώτα της βήματα, αποβλέποντας στη διαμόρφωση ενός ανανεωτικού πυρήνα μελετών και σχεδιασμού ανάπτυξης σε τομείς υψηλής προτεραιότητας για την Ελλάδα.

Η Εκπαίδευση, ο Πολιτισμός, το Περιβάλλον και η Ανάπτυξη της Περιφέρειας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι οι τομείς που από την αρχή απασχόλησαν το ΙΛ. Σήμερα, είναι ένας οργανισμός με διεθνή πλέον εμπειρία κι αναγνώριση, χάρη στο ερευνητικό και αναπτυξιακό του έργο, για την υλοποίηση του οποίου συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, πανεπιστήμια κι
ερευνητικά ιδρύματα καθώς κι επιχειρήσεις, στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το ΙΛ συμμετέχει δυναμικά στην διαμόρφωση της εικόνας της σύγχρονης Ελλάδας με πρωτοβουλίες για την εισαγωγή και αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων και με δημιουργικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για καλύτερες μεθόδους μάθησης και η προσπάθεια για δικαιότερη κατανομή των ευκαιριών στην γνώση συνέβαλαν στην έντονη δραστηριοποίηση του Ιδρύματος, το οποίο αξιοποιεί ίδιους πόρους και χρηματοδοτήσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις.

Έτσι, σε συνεργασία με άλλους ελληνικούς και διεθνείς επιστημονικούς, κοινωνικούς και αναπτυξιακούς οργανισμούς, συμμετέχει σε καινοτομικά προγράμματα με έρευνες, μελέτες και παραγωγές εκπαιδευτικού υλικού – βίντεο και CD – ROM – καθώς και με υποτροφίες και εκδόσεις εκπαιδευτικών βιβλίων και Πρακτικών των διεθνών συναντήσεων εργασίας και των ευρωπαϊκών συνεδρίων που διοργανώνει.

Οι τρέχουσες δραστηριότητες του ΙΛ περιλαμβάνουν επί πλέον
έρευνες για την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος και την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, μέσα από πρωτοβουλίες που αφορούν νέες μορφές της αγροτικής και τουριστικής επιχειρηματικότητας, την τοπική ανάπτυξη και την ενίσχυση της πολιτιστικής δραστηριότητας.

Στο ίδιο πλαίσιο, έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί ένας πρωτοποριακός διαδικτυακός κόμβος (e-paideia.net), ο οποίος απευθύνεται στις σχολικές κοινότητες και αξιοποιεί την πολιτιστική μας κληρονομιά και τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης. Το ΙΛ αναγνωρίζεται, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ως σημαντικός, πρωτοποριακός ερευνητικός φορέας νέων ιδεών, ιδιαίτερα στους τομείς της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού και της Κοινωνίας της  Πληροφορίας, στον 21ο αιώνα.

Είναι μέλος του “Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπειρογνωμόνων για την Εκπαιδευτική Τεχνολογία” (European Experts network for Educational Technology – EENet), του “Ευρωπαϊκού Δικτύου εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης” (European Distance Education Network – EDEN) καθώς και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Ομίλου MENON Network.

Ο Δ. Χ. Λαμπράκης έφυγε από τη ζωή στις 21 Δεκεμβρίου 2009