Κωνσταντίνος Συρίγος

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας – Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Διευθυντής της Ογκολογικής Μονάδας Νοσοκομείου Σωτηρία.

Aπόφοιτος της Προτύπου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, πτυχίο το 1988.
Απέκτησε την ειδικότητα Παθολογίας στο Λαϊκό sirigos konstantinos

Νοσοκομείο το 1991-93 και Ογκολογίας στο Hammersmith Hospital UK το 1993-96.

Ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1995. Απέκτησε το Ph.D. από το Imperial College of Science Technology & Medicine, Univerisity of London, με θέμα “Ανάπτυξη νέων στρατηγικών θεραπείας στην ογκολογία” το 2000.
Εργάστηκε ως Senior Registrar στο St Bartholomew’s Hospital το 1998-2000 και έκτοτε διευθύνει την Ογκολογική Μονάδα του Νοσοκομείου “Σωτηρία”, αρχικά ως Επίκουρος Καθηγητής
και στη συνέχεια ως Αναπληρωτής. Το 2007 εκλέγεται Visiting Professor of Τhoracic Oncology, Yale School of Medicine and Cancer Center, Η.Π.Α.

Είναι υπεύθυνος του κατ’ επιλογή μαθήματος του Καρκίνου του Πνεύμονα στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και επιστημονικός υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μaster Ογκολογίας Θώρακος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή επιστημονικά προγράμματα. Είναι συνεργάτης του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της
Ακαδημίας Αθηνών.

Πλήθος εργασιών του έχουν δημοσιευτεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά διεθνώς, σχετικά με την έρευνα για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων στην Ογκολογία.
Είναι εκδότης πολλών διεθνών επιστημονικών τόμων.
Είναι μέλος της Επιτροπής Σύνταξης διεθνών ογκολογικών περιοδικών καθώς και πολλών ελληνικών και διεθνών επιτροπών και επιστημονικών εταιρειών.