Καλή εβδομάδα!

“Αξιοποίησε τον χρόνο σου

για να κάνεις τον εαυτό σου καλύτερο.

Μάθε από τα γραπτά των άλλων,

έτσι ώστε ν’ αποκτήσεις εύκολα αυτά

που οι άλλοι έχουν εργαστεί σκληρά

για να τ’ αποκτήσουν”.

 

Σωκράτης