Γκαργκάνας Νίκος

 

 

Πρώην Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Oρίστηκε Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος στις 14 Ιουνίου 2002. Προηγουμένως ήταν Υποδιοικητής της Τράπεζας – διορίστηκε στη θέση αυτή στις 5 Σεπτεμβρίου, 1996 και εκ νέου στις 26 Φεβρουαρίου, 1998, οπότε έγινε και μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και Διοικητής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ελλάδα. Εντάχθηκε στο προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος ως ανώτερο στέλεχος το 1975. Το 1984 έγινε Διευθυντής-Σύμβουλος στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και από το 1993 έως το 1996 κατείχε τη θέση του Οικονομικού Συμβούλου στην Τράπεζα. Διετέλεσε Οικονομικός Σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων από το 1985 έως το 1987. Υπήρξε επίσης μέλος της Ειδικής Επιτροπής παρά τω Πρωθυπουργώ για την εξέταση της Μακροπρόθεσμης Οικονομικής Πολιτικής το 1996 και το 1997. Προτού ενταχθεί στην Τράπεζα εργάστηκε ως οικονομολόγος-ερευνητής στο Βρετανικό Εθνικό Ινστιτούτο Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών στο Λονδίνο, από το 1968 μέχρι το 1975. Προηγουμένως είχε χρηματίσει επικεφαλής Ομάδας Ερευνητών στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (1964-66). Διετέλεσε Πρόεδρος του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων στην Ελλάδα και Αναπληρωτής Διοικητής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ελλάδα (1996- 2002). Υπήρξε μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1998-2002), της Νομισματικής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1985-87 και 1994-98), της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής του ΟΟΣΑ (1975-88) και της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1982-85), καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Οικονομικού Προγραμματισμού και Ερευνών (ΚΕΠΕ) από το 1985 έως το 1987. Επίσης συμμετείχε στη διεθνή ομάδα οικονομικών προβλέψεων και ερευνών Project Link. Έλαβε το πρώτο του πτυχίο στα οικονομικά από την Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στα οικονομικά (MSc-Econ.) από τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (London School of Economics and Political Science) και διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στα οικονομικά από το University College του Λονδίνου. Είναι επίτιμος Εταίρος (Honorary Fellow) του London School of Economics and Political Science.

H βιογραφία του κ. Γκαργκάνα φιλοξενείται στις σελίδες της 1ης έκδοσης του Who is Who που κυκλοφόρησε το 2006 μέχρι και σήμερα.