Γαλάνης Νικόλαος

Εκπαιδευτικός Νοηματικής Γλώσσας

Απέκτησε τον απολυτήριο τίτλο 2βάθμιας εκπαίδευσης από το American School of Lancing, Illionis, USA, με αναγνώριση και ισοτιμία απολυτηρίου Λυκείου από το Ελληνικό κράτος το 2004, το πτυχίο Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει παρακολουθήσει πλήθος ειδικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα Ψυχολογίας και Νοηματικής Γλώσσας. Είναι εκπαιδευτής ενηλίκων με εικοσαετή εμπειρία στη διδασκαλία θεμάτων γλώσσας, κοινωνιογλωσσολογίας και ειδικής αγωγής, τεχνικός σύμβουλος σε θέματα δημιουργίας προσβάσιμου ηλεκτρονικού/οπτικού υλικού, καθώς και θέματα προσβασιμότητας α. με α. σε τηλεοπτικές παραγωγές. Συνεργάτης επιστημονικής επιτροπής διορισμένης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου για την επίσημη καταγραφή της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας, διαχειριστής της Μ.Κ.Ο. “Δρω-Ανάπτυξη της Ποιότητας Ζωής των Εμποδιζόμενων Ατόμων”. Εμψυχωτής ατόμων με προβλήματα ακοής και πολυαναπηρίες. Διερμηνέας διεθνούς νοηματικής γλώσσας επικοινωνίας, παρουσιαστής δελτίων ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα. Το 2006 ίδρυσε τον πολυχώρο “Κέντρο Διδασκαλίας Νοηματικής Γλώσσας – Κιβωτός” στον οποίο είναι υπεύθυνος σπουδών έως σήμερα. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στην προσαρμογή στη νοηματική γλώσσα ερευνητικών εργαλείων μέτρησης και αξιολόγησης ψυχολογικών παραμέτρων. Έχει διατελέσει σύμβουλος Ο.Μ.Κ.Ε. 1983-2000, Σύμβουλος Ε.Κ.Ε. 1981-1999, του Α.Ο.Κ. 1981, 1983-86, 1998-σήμερα, υπεύθυνος δασκάλων νοηματικής γλώσσας της ΟΜΚΕ 1994-99, μέλος πολλών επιτροπών και φορέων. Υπήρξε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στις εκλογές 2009 και 2010 με τους “Οικολόγους-Πράσινους’. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος σεμιναρίων, ημερίδων και ομιλιών με εργασίες του σε σχετικά θέματα. Υπήρξε Πρόεδρος της Νεολαίας Κωφών στην Αγγλία1989, αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων του Ε.Ι.Κ. έως το 2005, μέλος Σωματείων Κωφών με ενεργό συμμετοχή, διαχειριστής της αστικής εταιρείας ΜΚΟ για την Ανάπτυξη της Ποιότητας Ζωής των Εμποδιζόμενων Ατόμων “Δρω”.

Η βιογραφία του κ. Γαλάνη φιλοξενείται στην 7η έκδοση του Who is Who που κυκλοφόρησε το 2012 ως σήμερα.