Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΚΟ “ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ