Παθολόγος

Μάνεσης Εμμανουήλ

Ιατρός – Παθολόγος – Ηπατολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Το 1958-64 φοιτά στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Κατά το διάστημα 1966-70 συνεχίζει μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική…

Iωάννης Πριόβολος

Ιατρός Παθολόγος Γεννήθηκε στη Χρύσω Ευρυτανίας στις 21 Νοεμβρίου του 1921. Το 1940 εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη φοίτησή του διέκοψε…