Νικόλαος

Mπράς Νικόλαος

Κατασκευαστής κλασικών και αρχαίων μουσικών οργάνων – Ερευνητής Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλκει την καταγωγή του από το Ηράκλειο και την Κάρπαθο. Ολοκλήρωσε τις…

Γαλάνης Νικόλαος

Εκπαιδευτικός Νοηματικής Γλώσσας Απέκτησε τον απολυτήριο τίτλο 2βάθμιας εκπαίδευσης από το American School of Lancing, Illionis, USA, με αναγνώριση και ισοτιμία απολυτηρίου Λυκείου από…