Κωνσταντίνος Καραμανλής

Ρίζος Κωνσταντίνος

Επίτιμος Πρόεδρος Ελεκτικού Συνεδρίου Έλκει την καταγωγή του από την Βούρμπιανη του Δήμου Μαστοροχωρίων Ιωαννίνων. Ο παππούς του Γεώργιος Χ. υπηρέτησε στον ελληνικό στρατό,…

Κ. Γ. Καραμανλής

Γεννήθηκε στο χωριό Πρώτη του νομού Σερρών το 1907. Αρχικά έγινε δικηγόρος και άσκησε το επάγγελμά του στις Σέρρες. Εισήλθε στην πολιτική το 1935,…