Ιππότη του Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής

Βασίλης Θεοχαράκης

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Θεοχαράκη. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από 15 ετών εισέρχεται στην οικογενειακή επιχείρηση. Παράλληλα…