Γενικός Διευθυντής

Ζάβρας Βρασίδας

Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς, Υπεύθυνος της Μονάδας Περιβάλλοντος και του Green Banking, Τομέας Πράσινης Επιχειρηματικότητας του Ομίλου Έκανε τις εγκύκλιες σπουδές του στα…