Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου

Μαργαρίτα Αντωνάκη

Μαθηματικός – Αναλογίστρια, Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Είναι απόφοιτος Μαθηματικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και απέκτησε το MSc “Επιχειρησιακή…