αρχιτέκτωνας

Ερνστ Τσίλλερ

Ο Ερνστ Τσίλλερ (Ernst Moritz Theodor Ziller) γεννήθηκε στην Όμπερλόσσνιτς στις 22 Ιουνίου 1837.  Ήταν Σάξωνας αρχιτέκτονας που απέκτησε αργότερα την ελληνική υπηκοότητα. Προς το…