Μεϊμάρης Μιχάλης

Καθηγητής Νέων Τεχνολογιών και Μ.Μ.Ε. στην Επικοινωνία και την Εκπαίδευση του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Το 1972 λαμβάνει από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το πτυχίο Μαθηματικών, το 1973 από το Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα DEA στη Μαθηματική Στατιστική, το 1976 από το ίδιο Πανεπιστήμιο το Doctorat de 3eme cycle στη Στατιστική και το 1985 το Doctorat d’ Etat ès Sciences στην Ανάλυση Δεδομένων με Η/Υ.

Είναι Καθηγητής Νέων Τεχνολογιών και ΜΜΕ στην Επικοινωνία και την Eκπαίδευση του Τμήματος Eπικοινωνίας και Mέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διευθύνει το Εργαστήριο Νέων Tεχνoλογιών και ΜΜΕ στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, το οποίο ανήκει στον Τομέα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας του εν λόγω Τμήματος. Επίσης, είναι διευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας. Υπήρξε Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και Επιστημονικός Διευθυντής στην εταιρία Στατιστικών Εφαρμογών και προγραμματισμού ANALYSIS Ο.Ε. με αντικείμενο το σχεδιασμό ερευνών και την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων καθώς και τη διεξαγωγή ερευνών με αντικείμενο την εκλογική συμπεριφορά. Κατά την διετία 1980 έως το 1982 εργάστηκε ως σύμβουλος στην Τεχνικής Διεύθυνσης της Γαλλικής εφημερίδας “Libération” με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικού συντακτικού συστήματος και υπηρεσιών τηλεματικής για το ευρύ κοινό στο Minitel. Επισκέπτης Καθηγητής σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ευρώπης. Επίσης διετέλεσε στέλεχος και ερευνητής στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Συμμετείχε στη δημιουργία, στελέχωση και ανάπτυξη της Διεύθυνσης Μελετών και Εφαρμογών Νέας Τεχνολογίας του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ) ως υπεύθυνος σε θέματα εισαγωγής στον ελληνικό χώρο των νέων τεχνολογιών στα μέσα μαζικής επικοινωνίας (Videotex, Teletext, Ηλεκτρονικά Συντακτικά Συστήματα (DΤΡ), Εξειδικευμένες Βάσεις Δεδομένων, Συνθετική εικόνα, Βιντεοδίσκος CD-ROM), καθώς και για τον σχεδιασμό και παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων software και υπηρεσιών τηλεματικής (1986 – 1987). Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη πρωτοβουλία εισαγωγής των Ν. Τ. στη δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Αξίζει να αναφερθεί ότι διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Σύγχρονη Τεχνολογία και ΜΜΕ, Ψηφιακά Παίγνια, Ψηφιακή Αφήγηση, Ηλεκτρονική Διαχείριση Εντύπου, Δημοσιογραφική Έρευνα με χρήση Η/Υ και Δικτύων και επιβλέπει διδακτορικές διατριβές που διερευνούν ζητήματα του ευρύτερου χώρου της Επικοινωνίας, της Εκπαίδευσης και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης υπό τη σκοπιά των Νέων Τεχνολογιών και των εξελίξεων τους.

 

Περισσότερα για τον κ. Μιχάλη Μεϊμάρη διαβάστε εδώ