Λέκα Βανίνα

Sales Director στη Think Digital για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αλβανία

vanina-lekaΟλοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της στο Λύκειο Φιλοθέης. Ακολούθησαν σπουδές στο Τμήμα Επιχειρηματικών Ερευνών και Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών(ΟΠΑ). Παράλληλα με τις σπουδές της ξεκίνησε να εργάζεται στη Vodafone στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Σύντομα επέλεξε να ασχληθεί με το χώρο Διοργάνωσης Εκδηλώσεων στη Half Note Productions αρχές του 2002, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τις σπουδές της στο Marketing και τις Δημόσιες Σχέσεις. Στη
συνέχεια διετέλεσε product manager του περιοδικού Auto Motor and Sport, θέση στην οποία ασχολήθηκε ενεργά με το χώρο του αυτοκινήτου και διοργάνωσε με επιτυχία το event “Best Auto 2008”.

Οι οργανωτικές και δικοικητικές της ικανότητες συνετέλεσαν να αναλάβει τη Διεύθυνση Internet στην εταιρεία, σε περίοδο 6 μηνών και να ηγηθεί του μεγαλύτερο website για το αυτοκίνητο, www.autotriti.gr. Ταυτόχρονα ορίστηκε εκπρόσωπος της εταιρείας στο ΙΑΒ Hellas (Interactive Advertising Bureau, αποκτώντας ενεργό ρόλο και απήχηση στα Διαδραστικά Δρώμενα της ελληνικής αγοράς.

Από τις αρχές του 2009 εργάζεται στην Think Digital, η μεγαλύτερη και πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη εταιρεία στο Digital Advertising στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Από το 2011 διατελεί Εμπορική Διευθύντρια, παρέχοντας Στρατηγικές Υπηρεσίες Μαρκετινγκ και Διαφήμισης στο πελατολόγιο της εταιρείας με μια ομάδα έμπειρων και διακεκριμένων στελεχών.

Συνέβαλε ενεργά στην ανάπτυξη των εταιρειών που εργάστηκε και
εργάζεται, και στην επέκτασή τους σε νέες αγορές.